Нудота і блювання на ранніх термінах вагітності є доброю ознакою...

Результати нового дослідження показали, що наявність у вагітних жінок ізольованої нудоти або нудоти і блювання асоціюється з 50-75% зниженням ризику втрати даної вагітності.

Вчені заявляють, що це хороші новини, які можуть служити підтримкою для тих жінок, чия вагітність супроводжується цими тяжкими симптомами. Незважаючи на те, що про наявність протективной асоціацію між нудотою і блювотою на ранніх термінах вагітності, і втратою вагітності говорилося і раніше, попередні дослідження мали багато недоліків, які стосувалися і дизайну, і методів аналізу.

Дослідники проаналізували дані багатоцентрового рандомізованого контрольованого дослідження «Ефекти аспірину при вагітності і репродукції» (Effects of Aspirin in Gestation and Reproduction, EAGER), в якому жінки, які раніше пережили втрату однієї або двох вагітностей або хотіли завагітніти, були рандомізовані в групи, які отримували аспірин або плацебо. Всі учасниці дослідження EAGER щодня здавали аналізи сечі, що дозволяло виявити вагітність на максимально ранньому терміні і давало дослідникам можливість зробити точну кількісну оцінку частоти втрати вагітності до 6-7 тижні, коли факт вагітності підтверджувався за допомогою ультразвукового дослідження.

В дослідження було включено 797 жінок (середній вік, 28,7 років), у яких відбулося зачаття, і які повинні були фіксувати симптоми нудоти або блювання щодня від зачаття до 8 тижнів і з інтервалом раз на місяць на більш пізніх термінах. Всі учасниці хоча б одноразово втрачали вагітність раніше, а 34,3% жінок мали в анамнезі дві втрати. Майжечверть (n = 188; 23,6%) всіх вагітностей, що  спостерігалися в рамках даного проспективного аналізу,закінчилася втратою (до цього числа увійшли 55 випадків преімплантаційних втрат і 133 втрат клінічно підтверджених вагітностей. З усіх цих випадків 176 (93,6%) відбулися в першому триместрі.

Більшість жінок (87%) дотримувалося вимоги щоденногозанотовування наявності симптомів нудоти або блювання в період від зачаття (2 гестаційні тижні) до 7 тижня. З 409 жінок, які представили свої нотатки за 2 тижні гестації, 73 (17,8%) повідомили про нудоту без блювання, а 11 (2,7%) - про нудоту і блювання. До 8 тижні число учасниць з цими симптомами збільшилася до 254 (57,3%) з 443 жінок і 118 (26,6%) з 443 жінок, відповідно.

Помісячні опитувальники, які заповнювалися за відповідний місяць не менше ніж 93% жінок, показали, що до 12 тижня 516 (86,0%) з 597 жінок хоча б раз у тиждень відзначали нудоту протягом попередніх 4 тижнів, а 207 (35,0 %) з 597 жінок - і нудоту, і блювання. Сім учасниць (0,9%) хоча б один раз госпіталізувалися в зв'язку з блюванням або нестримним блюванням вагітних. У жінок молодше 25 років ймовірність нудоти або блювання була вище, ніж у більш старших жінок.

У порівнянні з тими жінками, які не повідомили про нудоту або блювання, у тих учасниць, у яких протягом будь-якого заданого тижня був присутній хоча б один з цих симптомів (або вони обидва), ймовірність втрати вагітності протягом цього тижня була в два рази нижче: відношення ризиків (ВР) 0,50 (95% довірчий інтервал [ДІ], 0,32 - 0,80) при ізольованій нудоті і 0,25 (95% ДІ, 0,12 - 0,51) при поєднанні двох симптомів. Схожа, хоча статистично недостовірна асоціація спостерігалася при аналізі підгрупи перімплантаційних втрат вагітності: ВР, 0,59 (95% ДІ, 0,29 - 1,20) при ізольованій нудоті і ВР, 0,51 [95% ДІ, 0,11 - 2,25], при двох симптомах, відповідно. Значення ВР для втрати клінічно підтвердженої вагітності при наявності тільки нудоти і нудоти з блюванням склали, відповідно, 0,44 (95% ДІ, 0,26 - 0,74) і 0,20 (95% ДІ, 0,09 - 0,44); порівняння для кожного тижня проводилися з тими жінками, у яких не було ні одного з цих симптомів. Виявлені асоціації залишалися достовірними навіть після врахування таких рідко оцінюються факторів з боку способу життя матері і характеристик плода, як куріння, споживання алкоголю, споживання кофеїну, стрес у жінки, стать і каріотип плода і наявність багатоплідної вагітності.

Янауковці говорять, що це дослідження підтвердило більш ранню гіпотезу про те, що нудота і блювання - не просто є ознакою того, що вагітність триває, але є  предиктор більш низького ризику втрати вагітності. Крім того, в порівнянні з більш ранніми роботами, систематичний проспективний збір даних в обговорюваному дослідженні, який починався ще до зачаття, забезпечив унікальну можливість оцінки асоціацію між симптомами нудоти і втратою вагітності в преімплантаціоному періоді.

Нарешті, слід розуміти, що хоча інформація про те, що нудота і блювання на ранніх термінах вагітності є доброю ознакою, може обнадіяти жінку, ці дані не можуть бути підставою для відмови вагітної від лікування даного стану, яке може значно погіршувати якість її життя.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org