Чи потрібно підтримувати грудне вигодовування незважаючи ні на що?

В оновлених рекомендаціях по грудному вигодовуванню робочої групи з профілактики США (USPSTF), як і в попередніх версіях документа, пропонуються підтримувати, як під час вагітності, так і після пологів, жінок, що будуть використовувати грудне вигодовуння.

У  документі сказано, що є достатньо доказів, щоб стверджувати, що втручання з підтримки грудного вигодовування збільшують тривалість і частоту грудного вигодовування, включаючи ексклюзивне грудне вигодовування. Більш того, є достатня доказова база, щоб вважати можливі ризики втручань з підтримки грудного вигодовування низькими навіть при найгіршому розкладі: це засноване на самій природі втручання, низької ймовірності серйозних негативних наслідків і доступних даних досліджень, в яких шкідливі ефекти спостерігалися рідко. Проте, експерти USPSTF кажуть, що дві  рекомендації щодо підтримки грудного вигодовування - уникати використання пустушок і годування дитини будь-чим крім грудного молока - можуть бути пов'язані з потенційними ризиками при проведенні інших заходів на рівні первинної ланки.

Стратегії втручання на індивідуальному рівні можуть включати в себе індивідуальну професійну підтримку від медичних працівників і фахівців по грудному вигодовуванню; індивідуальну підтримку інших матерів і формальні освітні програми, при цьому всі ці способи підтримки не виключають один одного. У деяких випадках втручання можуть включати в себе надання жінкам освітніх матеріалів, бюстгальтерів для годуючих матерів і тонометри. Медичні працівники та фахівці з грудного вигодовування можуть надавати психологічну підтримку, а також надавати практичну допомогу при грудному вигодовуванні, наприклад, допомогти жінці зайняти зручну позицію або прикласти немовля до грудей.

З метою створення даного документа авторський колектив проаналізував 52 дослідження, з яких в 43 роботах вивчалися втручання на індивідуальному рівні. Результати окремих робіт були досить мінливі, проте в цілому можна було зробити висновок, що підтримка грудного вигодовування і навчання жінок в порівнянні зі звичайною медичною допомогою асоціюються з більш високою ймовірністю будь-якого грудного вигодовування або виключно грудного вигодовування як у віці дитини менше 3 місяців, так і більше 3 місяців. Об'єднані оцінки показали наявність позитивних асоціацій з будь-яким грудним вигодовуванням дітей віком до 3 місяців (відношення ризиків [ВР], 1,07; 95% довірчий інтервал [ДІ], 1,03 - 1,11; 26 досліджень) і в віці від 3 до <6 місяців (ВР, 1,11; 95% ДІ, 1,04 - 1,18; 23 дослідженнях), а також з виключно грудним вигодовуванням у немовлят до 3 місяців (ВР, 1,21; 95% ДІ, 1, 11 - 1,33; 22 дослідження) і у віці від 3 до <6 місяців (ВР, 1,20; 95% ДІ, 1,05 - 1,38; 18 досліджень). У віці 6 місяців індивідуальні втручання корелювали з підвищенням на 16% ймовірності ексклюзивного грудного вигодовування (ВР, 1,16; 95% ДІ, 1,02 - 1,32; 17 досліджень), але не будь-якого грудного вигодовування. Мабуть, багаторазові втручання, що проводяться під час вагітності, а також близько до пологів і після пологів, більш ефективні, ніж підтримка протягом всього одного з цих періодів.

На відміну від індивідуальних втручань, асоціація між втручаннями на системному рівні і частотою грудного вигодовування, значно менше, і вона суперечлива. Найбільш популярним втручанням на системному рівні є відома ініціатива «Лікарня, доброзичлива до дитини», яка охоплює 10 дій, які акушерський стаціонар повинен зробити для стимуляції грудного вигодовування. Зокрема, в їх число входить прикладання дитини до грудей протягом першої години після пологів і спільне перебування матері та новонародженого 24 години на добу.

Рекомендація уникати годування дитини будь-чим, крім грудного молока, також може потенційно призводити до проблем, оскільки терміни початку рясної лактації у різних жінок різні. У жінок з мізерною кількістю молозива і відсутністю значної продукції молока через 4-7 днів, виключно грудне вигодовування в перші кілька днів після пологів асоціюється з більш високим ризиком гіпербілірубінемії, дегідратації і повторної госпіталізації у дитини.

Поки що висновки USPSTF можуть стати підставою для великого числа суперечок, оскільки експерти робочої групи визнали переконливими докази ефективності підтримки грудного вигодовування тільки на індивідуальному рівні. Відносно ж системних підходів, в тому числі і ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» на підставі аналізу в цілому 9 досліджень вони прийшли до висновку про відсутність стійких асоціацій між цими практиками і частотою будь-якого або ексклюзивного грудного вигодовування.

Залишаючи осторонь докази корисності грудного вигодовування, медичні працівники повинні завжди приймати індивідуальні рішення, враховуючи думку пацієнток і їх обставини. На думку авторів документа, як і в ситуації з будь-яким іншим профілактичним втручанням, практикуючим лікарям слід поважати автономію жінок і їх сімей, і приймати рішення, які будуть оптимальні для їх конкретних ситуацій, цінностей і переваг. В кінцевому рахунку це може дати кращі результати, ніж проходження якоїсь ригидної системі.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org