У новому дослідженні триптани показали неочікуваний результат...


Результати нового дослідження показали, що препарат тріптанс, який призначається для лікування мігреней, при застосуванні під час вагітності не викликає серйозних тератогенних ефектів.
Вчені стверджують, що тріптани не є основними тератогенами. Якщо під час вагітності є необхідність у застосуванні данної групи препаратів, то найкраще призначати суматриптан, який більше вивчений.
Існує література, в якій описується негативний вплив тріптанів: сприяння народженню дітей з низькою вагою, спонтанний аборт і передчасні пологи, але, в новому проспективному дослідженні, яке було ретельно проведеним, науковцями не було виявлено доказів цього.
Використання ліків проти мігрені поширене у жінок дітородного віку, а при наявності до 50% випадків незапланованої вагітності, ненавмисний внутрішньоутробний вплив препаратів може бути поширеним явищем.
Але, якщо порівнювати триптани та нестероїдні протизапальні препарати, які частіше використовуються під час вагітності, то доказів безпечного використання перших не вистачає.
Більшість позитивних відгуків щодо цього класу ліків стосується препарату суматриптан, але кілька невеликих досліджень запропонували можливий зв'язок зі спорадичними несприятливими наслідками, включаючи спонтанний аборт, передчасну пологову діяльність і низьку вагу при народженні з препаратами елетриптану і фебрітріптану.
У дослідження було включено 432 вагітних жінки, які отримували триптани, 1733 вагітних жінок без мігрені і 475 з мігренню, але без призначення триптанів.
Після коригування таких факторів, як вік матері, індекс маси тіла, звички до паління, споживання алкоголю, кількість попередніх абортів, кількість передчасних пологів, кількість дітей з вродженими дефектами, результати показали, що у тих, хто лікувався триптанами, не було значного збільшення несприятливих подій, в тому числі показники основних вроджених дефектів (відношення шансів [OR], 0,84, довірчий інтервал 95% [CI], 0,4-1,9), спонтанні аборти (OR, 1,20, 95% ДІ, 0 , 9 - 1,7), передчасні пологи (OR, 1,01, 95% ДІ, 0,7-1,5) або прееклампсія (OR, 1,33, 95% ДІ, 0,7-2, 5).
Суматриптан призначався найчастіше (n = 253), потім золмитриптан (n = 75) і різатріптан (n = 65).
Найвищі показники вроджених дефектів були отримані при застосування препаратів елетриптану (5,6%) і фроваріптану (5,3%), але вони були засновані на одному випадку вроджених дефектів для кожного.
З дев'яти випадків народження дітей з великими вадами розвитку у групі, якій призначали триптан, двоє немовлят піддавалися впливу іншими відомими тератогенами, включаючи карбамазепін і ізотретиноїн.
Автори відзначають, що три з дев'яти великих вроджених дефектів були дефектами кінцівки, при поширеності 0,8% в порівнянні з більш низькими показниками поширеності в когортах порівняння (0,5% і 0,3%); однак через невеликої кількість випадків (n = 3) висновок може бути спотворений.
Більшість жінок, які отримували триптани під час вагітності (75,2%) знаходилися у першому триместрі вагітності, період, в якому плоди особливо уразливі до токсичності препарату.
У той час як результати дослідження не вказують на тератогенні ефекти препаратів, автори рекомендують обережно призначати деякі триптаи під час вагітності.
Науковці зазначають, що детальне ультразвукове дослідження плоду має бути виконано у випадках прийому менш вивчених препаратів цієї групи протягом першого триместру.
Спеціалісти стверджують, що це хороша новина для жінок, яким необхідно лікувати важку мігрень під час вагітності.
Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org