Основні моменти...

В нових рекомендаціях вирішуються складні питання, що пов'язані зі зростанням популяції літніх людей з цукровим діабетом (ЦД).

Вони охоплюють скринінг, профілактику та лікування гіперглікемії, артеріальної гіпертензії та гіперхолістеринемії, а також супутніх захворювань, ускладнень та особливих ситуацій, таких як лікування діабету в стаціонарі та установах довгострокового догляду у осіб з ЦД старше 65 років, а також лікування діабету 1 типу у дорослих.

Основні моменти:

 • Предіабет дуже поширений у людей похилого віку, однак в цій віковій групі особливо ефективними є втручання, спрямовані на затримку прогресування патології від предіабету до діабету.
 • Поширеність цукрового діабету 2 типу збільшується з віком, а також збільшується частота як мікросудинних, так і макросудинних ускладнень.
 • Клініцисти повинні проводити регулярний скринінг на наявність предіабету та діабету у старшого населення.
 • Враховуючи неоднорідність стану здоров'я людей похилого віку з діабетом, в рекомендаціях підкреслюється спільне прийняття рішень.
 • У літніх люди з ЦД, на відміну від молодших людей із цим захворюванням, частіше виявляють саркопенію, слабкість і когнітивну дисфункцію. Такі ускладнення можуть призвести до підвищеного ризику зниження толерантності до прийняття ліків, гіпоглікемії (від деяких лікарських препаратів), падінь та необхідності сторонньої допомоги у повсякденній діяльності.

 

Медикаментозна терапія при гіперглікемії

 • Пацієнтам віком від 65 років і старше з ЦД  рекомендовано призначати метформін для перорального прийому  як  препарат первинної лінії для корекції гіперглікемії (Ця рекомендація не повинна застосовуватися у пацієнтів, у яких ШКФ <30 мл / хв / 1,73 м2 або які мають шлунково-кишкову інтолерантність до цього препарату).
  • Пацієнтам віком від 65 років і старше з ЦД, які не досягали глікемічних цілей за допомогою метформіну, рекомендовано додати до основного препарату інші пероральні або ін'єкційні медикаменти та / або інсулін.

Лікування артеріальної гіпертензії  у дорослих з ЦД

 • У пацієнтів віком від 65 до 85 років з ЦД рекомендовано цільовий рівень АТ 140/90 мм рт. ст. для зниження ризику серцево-судинних захворювань, інсульту та хронічного захворювання нирок. (У пацієнтів підвищеного ризику може розглядатися цільовий рівень АТ 130/80 мм рт. ст, в основному це пацієнти, які мали попередній інсульт або  ХХН (ШКФ<60 мл/хв/1,73м2 та/або мікроальбумінурія). Необхідно ретельно спостерігати таких пацієнтів, щоб уникнути ортостатичної гіпотензії).
 • Пацієнтам віком від 65 років і старше з ЦД і АГ рекомендовано  призначати  інгібітори АПФ або сартани.

Лікування гіперліпідемії у дорослих з ЦД

 • Пацієнтам віком від 65 років і старше з ЦД рекомендовано визначати ліпідний профіль щорічно та за необхідністю  призначати терапію статинами.
 • Пацієнтам віком від 65 років і старше з ЦД , у яких тригліцериди  натще> 500 мг / дл, рекомендовано призначати риб'ячий жир та / або фенофібрати для зниження ризику панкреатиту.

Лікування застійної серцевої недостатності у дорослих з ЦД

 • Пацієнтам віком від 65 років і старше з ЦД та застійною серцевою недостатністю, рекомендовано призначати терапію відповідно до опублікованих рекомендацій щодо застійної серцевої недостатності.
 • Пацієнтам від 65 років і старше з ЦД та застійною серцевою недостатністю, слід призначати з обережністю такі пероральні гіпоглікемічні засоби для запобігання  погіршення  серцевої недостатності:
 • Глініди
 • Розиглітазон
 • Піоглітазон
 • Інгібітори DPP4

• Пацієнтам від 65 років і старше з ЦД та історією атеросклеротичного серцево-судинного захворювання рекомендовано призначати  низьку дозу аспірину (75-162 мг / день) для вторинної профілактики серцево-судинних захворювань після ретельної оцінки ризику кровотечі.

Хронічна хвороба нирок у  дорослих з ЦД

 • У пацієнтів від 65 років і старше з ЦД, які не перебувають на діалізі, рекомендовано щорічно визначати співвідношенням ШКФ та альбуміну до креатиніну у сечі.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org