Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Основні аспекти діагностики та лікування...

Нетоксичний вузловий зоб(колишня назва: еутиреоїдний зоб) ? захворювання щитоподібної залози, при якому переважають вогнищеві зміни її структури, найчастіше – в результаті гіперплазії, але також дистрофічних змін або фіброзу, без порушення функції щитоподібної залози; розвивається в результаті сукупності дефіциту йоду (спочатку як простий зоб), спадкової схильності, впливу зобогенних речовини, експозиції іонізуючого випромінення, тиреоїдиту в минулому та ін.Зоб ?збільшення щитоподібної залози (при УЗД >20 мл – у жінок і >25 мл у чоловіків).Простий зоб— збільшення щитоподібної залози без змін ехоструктури, що розвивається найчастіше через дефіцит йоду вже у дітей і в підлітковому віці, є чинником ризику розвитку вузлового зобу у дорослих.Загрудинний зоб– збільшення щитоподібної залози, ≥1/3 об'єму якої знаходиться нижче верхнього краю яремної вирізки грудини; може довго залишатись недіагностованим, аж до моменту появи симптомів стиснення.Нетоксичний зоб— зоб у пацієнта в стані еутиреозу.Випадково виявлений вузол ?при дослідженні УЗД діаметром >1 см, невідчутний при пальпації, у незбільшеній щитоподібній залозі.Еутиреоз ?нормальна функція щитоподібної залози в об'єктивному і суб'єктивному обстеженні, підтверджена нормальними показниками гормональних досліджень.

Більше: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.9.4.