Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Результати нового дослідження показали, що пацієнти з активним ревматоїдним артритом (РА) і без явної патології серця можуть мати субклінічний міокардит, що можна вилікувати при застосуванні адекватної до даної патології тепарії.

Вчені зазначають, що загальновідомий той факт, що пацієнти з РА, мають більш високий ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, в тому числі серцевої недостатності, але насправді остаточно не відомо з чим це повязано, можливо, запалення міокарда є одним з механізмів розвитку цих ускладнень.

Науковці зазначають, що не дивлячись на численні досягнення в ревматології, нове дослідження показує наявність запалення серцевого мязу, що можна дійсно побачити на ПЕТ. Це дуже важливо тому що, лікар  може акцентувати увагу пацієнта, який має високу активність основного захворювання, на ушкодженні не тільки суглобів, а й  серця, і на вибор адекватної терапії, для запобігання виникненню ускладнень з боку серцево-судинної системи.

У новому дослідженні вивчали поширеність міокардиту у 118 хворих РА без попередніх подій серцево-судинних захворювань.

Пацієнти з РА мали середній вік 55 років, середній ІМТ склав 28,5 і їх середня тривалість хвороби було сім років. Середній бал активності захворювання в суглобах (DAS 28) складав 3,78 і у 28% пацієнтів індекс клінічної активності захворювання (CDAI) склав менше 10, що відповідає низькій активністі захворювання або ремісії. Сорок п'ять пацієнтів використовували біопрепаратів, в першу чергу інгібітори ФНП (TNFi).

У дослідженні науковці порівняли максимальне значення стандартизованого поглинання (SUVmax) для ФДГ міокарда балам активності захворювання,  використовуючи для діагностики захворювань серця ФДГ-ПЕТ-КТ.

Медіана SUVmax скала 12% і вище у пацієнтів з РА, в порівнянні з контрольною групою.

У пацієнтів з РА, з більш високим індексом маси тіла і активностю захворювання від помірної до важкої були позитивно пов'язані з SUVmax. Після коригування ІМТ і терапії при РА, середня SUVmax була на 30% вище у хворих з активністю від помірної до важкої хвороби в порівнянні з низькою активністю захворювання.

Хворі на  РА, які отримували біопрепарати, але не інгібітори ФНП, мали на 35% нижчий від середнього значення SUVmax в порівнянні з тими, які не отримували ніякого лікування. Вчені дійшли до висновку, що активність хвороби пов'язана з більш високим запаленням міокарду.

Це перший результат кількісної оцінки запалення міокарда у пацієнтів з РА, де включено  найбільше число осіб з цією патологією, що  коли-небудь вивчали при міокардиті.

Науковці зазначають, що зв'язок між запаленням міокарда та запаленням суглобів є переконливим, оскільки він передбачає, що лікування запалення суглобів може також зменшити запалення міокарда.

Не дивлячись на те, що дослідники не бачили асоціацію між поглинанням ФДГ з аномальною структурою серця або функцією при цьому  поперечного секційному аналізі хворих РА без серцево-судинних захворювань, то можливо, що запальні зміни в міокарді передують будь-яким структурним або функціональним змінам. Необхідні подальші  дослідження для оцінки впливу базового запалення міокарда на несприятливі змін серцевої тканини протягом довгого часу.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org