Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину


Новий аналіз ENGAGE AF-TIMI 48показав, що едоксабан (Edoxaban Savaysa, Daiichi-Sankyo) може бути гарною альтернативою варфарину у пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) і біопротезоми клапанів.

Попередній аналіз підгруп включає в себе тільки 0,9% від 21105 пацієнтів, включених в основне найбільше проспективне рандомізованедослідження порівняння нового перорального антикоагулянту (NOAC) з варфарином в групі населення з високим рівнем ризику, в яких в даний час рекомендують NOAC терапію через відсутність даних.

Друге дослідження, новий мета-аналіз  даних рандомізованих випробувань, підтримує використання NOAC у пацієнтів з ФП з клапанною хворобою серця (КХС), крім гемодинамічнозначущого мітрального стенозу і наявністю механічних клапанів.

Як повідомлялося раніше, едоксабан в одному з двох дозувань (60 мг і 30 мг), що було показано в ENGAGE AF-TIMI 48, не уступає варфарину при профілактиці інсульту або системної емболії, але зі значно меншим загальним ризиком кровотечі. Пацієнти з механічними клапанами або помірним та важким мітральним стеноз були виключені.

Тепер з 2,8 років спостереження за 191 пацієнтом з біопротезом клапану, у осіб, які отримували високі  дози едоксабана мали схожі показники розвитку  інсульту або системної емболії (відношення ризиків [ВР] 0,37, 95% ДІ 0.10-1.42; P = 0,15) та великих кровотеч (ВР 0,50, 95% ДІ 0.15-1.67; P = 0,26) в порівнянні з варфарином.

У пацієнтів, які отримували більш низькі дози едоксабану, однак, були схожі показники ризику розвитку інсульту / системної емболії (ВР 0,53, 95% ДІ 0.16-1.78; P = 0,31), але більш низька частота великих кровотеч, на 0,76% в рік проти 6,27% в рік з варфарином (ВР 0,12, 95% ДІ 0.01-0.95; P = 0,045).

Вітсоток  первинного медичного результату щодо інсульту / системної емболії, сильної кровотечі або смерті були нижче в обох групах едоксабану ніж в групі варфарину.

І, нарешті, частота серйозних несприятливих коронарних подійу пацієнтів з біопротезом клапана була більша в два рази з 11,07% на рік з варфарином до 4,32% в рік з більш високими дозами едоксабану (ВР 0,36, 95% ДІ 0.15-0.87; P = 0,03 ), але була однакова при застосування більш низьких доз едоксабану і варфарину (ВР 0,64, 95% ДІ 0.30-1.35).

Науковці заявляють, що новий аналіз показує, що едоксабан, є гарною альтернативою варфарину у пацієнтів з ФП і імплантованими біопротезоми клапанів.

Мета-аналіз Backs Benefit у пацієнтів з клапанною хворобою серця.

В цьому мета-аналізі використовували дані з вторинних аналізів Engage AF-TIMI 48, ARISTOLE, RE-LY і ROCKET-AF випробувань для вивчення безпеки та ефективності препаратів апіксабан NOAC (Eliquis, Bristol-Myers Squibb / Pfizer), дабігатран (Pradaxa, Boehringer Ingelheim), едоксабану і ривароксабану (Xarelto, Bayer / Johnson & Johnson) у пацієнтів з ФП з КХС, крім гемодинамічнозначущого мітрального стенозу і механічних клапанів.

Дослідники говорять, що існують обмежені дані щодо цієї групи населення, і багато лікарів не наважуються призначати NOAC у хворих з деяким ступенем КХС.

Серед 58,497 пацієнтів NOAC, знижує ризик інсульту / системної емболії в порівнянні з варфарином у пацієнтів з вадами  (ВР 0,70, 95% ДІ 0.58-0.86) і без КХС (ВР 0,84, 95% ДІ 0,75-0,95).

Вплив цих двох препаратів була однаковою в обох підгрупах щодо масивних кровотеч (р = 0,11), хоча і був виявлений високий рівень різних ефектів лікування (I2> 70%). Дослідники припускають, що цей висновок був, ймовірно, обумовлений збільшенням темпів кровотечі у підгрупі ривароксабана в КХС і зниження кровотеч в підгрупі апіксабана без- КХС.

Дослідники роблять висновок, що їх дослідження дає докази на підтримку NOAC. Їх ефективність і безпечність передбачає, що вони можуть бути розглянуті в якості препаратів першої лінії у пацієнтів з або без клапанної хвороби серця.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org