Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Шок – це стан безпосередньої загрози для життя, що характеризується загальним зниженням периферичного кровотоку (гіпоперфузією), що спричиняє гіпоксію тканин. Найчастіше супроводжується зниженням артеріального тиску (гіпотензією), який, однак, може бути в межах норми (та навіть підвищеним) у початковій фазі шоку (яку називають компенсованим шоком).

Причини та механізми розвитку

1.?Зниження загального об’єму крові (абсолютна гіповолемія) – гіповолемічний шок:

1) крововтрата (кровотеча, або масивна зовнішня або внутрішня кровотеча) – геморагічний шок;

2) зниження об’єму плазми внаслідок:

a) переходу плазми до розчавлених тканин (травми) або її втрати з поверхні шкіри (опіки, синдром Лайєлла, синдром Стівенса-Джонсона, ексфоліативний дерматит);

б) зниження об’єму позаклітинної рідини (стани зневоднення) – недостатнє споживання води (найчастіше у осіб похилого віку [з приводу порушень відчуття спраги] та у несамостійних у самообслуговуванні осіб) або надмірна втрата води та електролітів через шлунково-кишковий тракт (діарея та блювання), нирки (осмотичний діурез при діабетичному кетоацидозі та гіперосмолярній некетоацидемічній гіперглікемії), поліурія та надмірне видалення натрію при дефіциті глюко- та мінералокортикоїдів, рідко – гіпоталамічний або нирковий нецукровий діабет), шкіру (лихоманка, гіпертермія);

в) втрати рідини до т. зв. третього простору – просвіту кишківника (паралітична або механічна непрохідність), рідше-серозних порожнин (перитонеальної – асцит);

г) збільшення проникності стінок судин при анафілактичному та септичному шоках.

2.?Збільшення ємності судинного русла (відносна гіповолемія, перерозподільний шок [вазогенний] – внаслідок розширення судин) ? зниження ефективної волемії, тобто, наповнення кров’ю ділянок кровообігу, що моніторуються баро-, волюмо-, та хеморецепторами (практично це стосується артеріальної системи), при одночасному збільшенні об’єму крові у венозних та капілярних судинах (загальний об’єм крові може бути незмінним та, навіть, збільшеним):

1) септичний шок – сепсис (іноді виділяється токсичний шок – спричинений токсинами стафілококів або стрептококів);

2) анафілактичний шок – анафілаксія;

3) нейрогенний шок – ушкодження спинного мозку (спінальний шок); травми, інсульти та набряк головного мозку; ортостатична гіпотензія (довготривала); розширення судин у відповідь на біль («больовий шок»);

4) шок, що зумовлений гормональними порушеннями (крім розширення судин можливе порушення роботи серця та інші механізми) – гостра недостатність надниркових залоз, тиреотоксичний криз, гіпометаболічна кома.

3.?Порушення роботи серця (гостра серцева недостатність та зміни у великих судинах, що спричиняють зниження хвилинного об’єму серця (серцевого викиду) – кардіогенний шок

Більше: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.2.