Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Профілактика серцево-судинних захворювань (ССЗ) базується на оцінці/виявленні та модифікації/усуненні чинників серцево-судинного ризику.

Чинники серцево-судинного ризику, що підлягають модифікації: нераціональне харчування, паління тютюну, низька фізична активність, підвищений артеріальний тиск, збільшений рівень холестерину-ЛПНЩ (Х-ЛПНЩ, LDL-С) у плазмі, низький рівень холестерину-ЛПВЩ (Х-ЛПВЩ, HDL-С), підвищений рівень тригліцеридів (ТГ), порушена толерантність до глюкози або цукровий діабет, надмірна вага або ожиріння.

Чинники серцево-судинного ризику, що не підлягають модифікації: вік (чоловіки ?45 р., жінки ?55 р.), ранній (у чоловіків <55 р., у жінок <65 р.) початок ішемічної хвороби серця (ІХС) у родині, або інших захворювань артерій, зумовлених атеросклерозом, наявна ІХС або захворювання інших артерій, зумовлених атеросклерозом.

Оцінка серцево-судинного ризику

Категорії ризику ?табл. 2.3-1

Таблиця 3-1. Категорії серцево-судинного ризику

Ризик         

Критерії

Цільове значення Х-ЛПНЩ 

дуже високий

– ССЗ, діагностоване на основі інвазивних або неінвазивних обстежень (таких як коронарографія, сцинтіграфія, ехокардіографія з навантаженням, оцінка атеросклеротичних бляшок в сонних артеріях за допомогою ультрасонографії), перенесений інфаркт міокарда, гострий коронарний синдром, коронарна реваскуляризація (черезшкірне коронарне втручання, аорто-коронарне шунтування) та інші процедури артеріальної реваскуляризації, ішемічний інсульт, захворювання периферичних артерій

– хворі на цукровий діабет (1 типу або 2 типу) з ?1 фактором серцево-судинного ризику і/або з пошкодженням внутрішніх органів (таким як альбумінурія: 30–300 мг/24 год)

– пацієнти з важким ХЗН (ШКФ <30 мл/хв/1,73 м2)

– SCORE ?10%

<1,8 ммоль/л (70 мг/дл)

високий

– особи зі значно вираженим одиночним фактором ризику (напр., з сімейною дисліпідемією, важкою артеріальною гіпертензією)

– хворі на цукровий діабет (1 типу або 2 типу) без додаткових факторів ризику і без пошкодження внутрішніх органів

– пацієнти з помірно вираженим ХЗН (ШКФ 30–59 мл/хв/1,73 м2)

– SCORE ?5% і <10%

<2,5 ммоль/л (100 мг/дл)

помірний

– SCORE ?1% і <5%a

<3,0 ммоль/л (115 мг/дл)

низький

– SCORE <1%

не визначено

ССЗ – серцево-судинне захворювання, Х-ЛПНЩ – холестеринл ліпопротеїнів низької щільності, ХЗН – хронічне захворювання нирок

а До цієї категорії належить багато осіб середнього віку. Додатково на цю категорію ризику впливають: передчасна коронарна хвороба в сімейному анамнезі, черевне ожиріння, фізична активність, рівень холестерину ЛПВЩ, тригліцеридів, С-реактивного білка, визначеного за допомогою високочутливого методу, ЛП(а) [Lp(a)], фібриногену, гомоцистеїну, апоВ і соціальний статус.

на основі рекомендацій ESC/EAS (2011) i ESC (2012)

В осіб без додаткових обтяжуючих факторів (тобто: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хронічне захворювання нирок, дуже виражений один з чинників ризику) для оцінки ризику смерті від серцево-судинних причин впродовж 10 років використовується карта SCORE (для польської популяції ?мал. 2.3-1), в якій враховується стать, вік, систолічний артеріальний тиск, рівень загального холестерину (ХС) і паління тютюну.

Diagram

Малюнок 2.3-1. Карта ризику SCORE

Заходи профілактики та їх цільові показники

1. Припинити палити.

2. Дотримання норм здорового харчування.

3. Фізична активність (помірна, впродовж ?30 хв щодня).

4. Зменшення маси тіла, якщо ІМТ ?30 кг/м2(можливо також при ?25 кг/м2); окружність талії >102 см у чоловіків і >88 см у жінок ? особа повинна схуднути; якщо окружність талії становить відповідно 94–102 см і 80–88 см ? принаймні, не поправлятись.

5. Артеріальний тиск <140/90 мм рт. ст.

6. Рівень Х-ЛПНЩ, залежно від категорії ризику ?табл. 2.3-1.

7. Рівень HbA1c у хворих на цукровий діабет 2 типу <7%.

Джерело: http://empendium.mp.pl/ua