Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Інсульт – раптове виникнення вогнищевих або генералізованих порушень мозкової функції, що тривають понад 24 год, та зумовлені виключно судинними причинами, що пов’язані з мозковим кровотоком. Якщо вогнищеві неврологічні симптоми зберігаються <24 год – транзиторна ішемічна атака (ТІА); якщо минають впродовж 3 тиж. – зворотній ішемічний інсульт, якщо тривають довше – завершений (тотальний) інсульт. Класифікація інсульту на підставі патомеханізму і причин:

1) ішемічний інсульт (?80%) – найчастіше внаслідок оклюзії артерії з обмеженням кровопостачання головного мозку; причини – атеросклеротичні зміни у великих прецеребральних артеріях (сонних та хребцевих), або у великих і середніх церебральних артеріях; зміни в малих церебральних артеріях (т. зв. лакунарний інсульт; найчастіше внаслідок артеріальної гіпертензії та дегенеративних змін у малих перфоруючих артеріях); кардіогенна емболія, що розвинулась внаслідок фібриляції передсердь (найчастіше), відкритого овального отвору, клапанних вад (в т.ч. штучних клапанів у лівій частині серця), порушеннь скоротливості міокарду, в т.ч. аневризми лівого шлуночка; ендокардит; системний васкуліт.

2) геморагічний інсульт (?15%) –

a) внутрішньомозковий крововилив – крововилив внаслідок розриву внутрішньомозкової судини, у 2/3 випадків пов'язаний з артеріальною гіпертензією, що сприяє розвитку мікроаневризм; рідко – амілоїдна ангіопатія (зазвичай, у людей похилого віку);

б) субарахноїдальний крововилив (?5%) – найчастіше внаслідок розриву мішковидної аневризми або інших судинних вад;

3) венозний інсульт (<1%) – внаслідок тромбозу вен головного мозку або венозних синусів твердої оболонки; часто пов’язаний з вогнищами ішемії в обох півкулях головного мозку, які спричинені пасивною гіперемією, і в яких швидко з’являються геморагічні зміни.

Фактори ризику: артеріальна гіпертензія, паління тютюну, фібриляція передсердь, цукровий діабет, гіперхолестеринемія, низька фізична активність, зловживання алкоголем.

Більше: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.29.