Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по кардиологии и ревматологии

Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.шупика


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.шупика


Давидова Ірина Володимирівна,

к.м.н., доцент кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор, завідувач кафедри кардіології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Соколов Максим Юрійович,

Провідний науковий співробітник відділу інтервенційної кардіології ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України", профессор, д.м.н.


Долженко Марина Миколаївна,

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології НМАПО ім. П. Л. Шупіка