Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по кардиологии и ревматологии

Бородай Артем Олександрович,

к.м.н., ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені М.Д.Стражеско"


Поташев Сергій Вікторович,

к.м.н.


Несукай Віталій Анатолійович,

асистент каферди кардіології

НМАПО імені П.Л. Шупика


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор, завідувач каферди кардіології

НМАПО імені П.Л. Шупика


 

Давидова Ірина Володимирівна,

к.м.н., доцент кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика

Міщенко Лариса Анатоліївна,

д.м.н., ст.н. співробітник ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН УКраїни