Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по кардиологии и ревматологии

Романова Олена Миколаївна,
ст.н.с. відділу аритмій
ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України"

Давидова Ірина Володимирівна,

к.м.н., доцент кафедри  кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор, завідувач каферди кардіології
НМАПО імені П.Л. Шупика


Давидова Ірина Володимирівна,

к.м.н., доцент кафедри кардіології НМАПО ім. П.Л.Шупика


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н., професор, завідувач каферди кардіології
НМАПО імені П.Л. Шупика


Зайцева Віра Іванівна,

НМАПО імені П.Л.Шупика