Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Соколов Максим Юрійович,

Провідний науковий співробітник відділу інтервенційної кардіології ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска НАМН України", профессор, д.м.н.