Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Романова Олена Миколаївна,
ст.н.с. відділу аритмій
ДУ "ННЦ Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України"