Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по кардиологии и ревматологии

 Історія кафедри від заснування по сьогоднішняшній час...


 

Член-кореспондент НАМН України
д.мед.н., професор

Амосова Катерина Миколаївна

Долженко Марина Миколаївна,

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології НМАПО ім. П. Л. Шупіка

Давидова Ірина Володимирівна,

доцент кафедри кардіології НМАПО ім. П. Л. Шупіка

К.м.н., доцент 

Руденко Микола Миколайович.

Професор д.мед.н. Сіренко Юрій Миколайович