Результати нового дослідження показали, що  комбінація фіксованих доз елбасвіру та гразопревіру безпечна і ефективна для лікування хронічного вірусного  гепатиту C (HCV) у пацієнтів зі 4-5 стадією хронічної  хвороби нирок (ХХН).

Лікування HCV-інфікованих пацієнтів з ХХН зазвичай набагато гірше, ніж у населення в цілому, хоча хронічна інфекція HCV впливає на результат у цих пацієнтів. Науковці зауважують, щоб змінити цю ситуацію, важливо, щоб нефрологи брали участь в прийнятті рішення щодо лікування

У пацієнтів з 4-5  стадією (<30 мл / хв ШКФ) ХХН, інфекція HCV може прискорити зниження функції нирок, вплинути на якість життя і знизити виживання при діалізі і виживання пацієнтів та трансплантатів при трансплантації нирки. Терапія інтерферонами  була надважкою через підвищений ризик побічних ефектів і відсутність досвіду в лікуванні цього особливого прошарку населення.

Дослідження включало 68 центрів у всьому світі. Науковці вивчали стійку вірусологічну відповідь (СВВ) та інші результати серед 235 пацієнтів з хронічною інфекцією HCV і ХХН 4-5 стадіях, в тому числі 111 осіб, отримали негайне лікування, і 113- отримали  відстрочену терапію  за допомогою елбасвіру - гразопревіру і 11осіб були направлені на фармакокінетичну оцінку терапевтичного потенціалу лікарських засобів.

Загалом 98,6% пацієнтів досягли СВВ протягом 12 тижнів, в тому числі 99,1% пацієнтів, які отримали негайне лікування, і 98,0% пацієнтів, що отримали  відстрочену терапію.

Якість життя, пов'язане зі здоров'ям, істотно не змінилося ні в безпосередній, ні в групі пацієнтів з відкладеною терапією.

Безпека призначеної терапії була однакова для пацієнтів у двох групах. Тільки однин випадок  серйозного ускладнення був пов’язаний з досліджуваними препаратами, а саме тубулоінтерстиціальний нефрит у пацієнта з уже існуючим мембранним гломерулонефритом.

Фармакокінетичні дані не відрізнялися між пацієнтами на гемодіалізі та пацієнтами, які не отримували гемодіаліз.

Науковці звертають увагу, що повний набір даних з поточного дослідження підтверджує високу ефективність цього комбінованого лікування. (elbasvir - grazoprevir). Дана комбінація ліків має стати стандартом лікування у пацієнтів з ХХН 4-5 стадією.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org