Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Метою даного дослідження було оцінити безпеку та ефективність комбінації фолієвої кислоти і тадалафілу...

Оцінка ефективності комбінації фолієвої кислоти і тадалафілу в лікуванні еректильної дисфункції у чоловіків з цукровим діабетом типу 2.

Сексуальна функція чоловіків з еректильною дисфункцією, які страждають від цукрового діабету 2 типу, значно поліпшується при терапії комбінацією тадалафілу і фолієвої кислоти

Игибиторами фосфодіестерази 5 типу (іФДЕ5) менш ефективні в терапії еректильної дисфункції у чоловіків, які страждають на цукровий діабет; однак ефект комбінації фолієвої кислоти і іФДЕ5 раніше не вивчався.

Метою даного дослідження було оцінити безпеку та ефективність комбінації фолієвої кислоти і тадалафілу для лікування еректильної дисфункції у чоловіків, які страждають на цукровий діабет.

У цьому рандомізованому подвійному сліпому дослідженні брали участь 63 пацієнта з еректильною дисфункцією і цукровим діабетом 2 типу. Вони були випадковим чином розподілені у дві групи. Пацієнти групи А отримували тадалафіл 10 мг через день + 5 мг фолієвої кислоти щодня, пацієнти групи Б отримували тадалафіл 10 мг через день + плацебо щодня протягом 3 місяців. Для кожної групи фіксувався середній показник міжнародного індексу еректильної функції (МІЕФ) до і після початку лікування. З дослідження виключені пацієнти з діагнозом психогенна еректильна дисфункція, ушкодженнями спинного мозку, пацієнти брали фолієву кислоту протягом останніх трьох місяців і пацієнти з протипоказаннями до прийому іФДЕ5.

Для оцінки відмінностей вихідних показників в обох групах використовували перехресне табулювання і незалежний t-критерій. Для оцінки бали МІЕФ і його зміни на тлі лікування в обох групах ми використовували знаково-ранговий критерій Уилкоксона і U-критерій Манна-Уїтні.

Середній бал МІЕФ до і після лікування склав 11,65 ± 2,67 і 16,80 ± 4,03 у групі A (p <0,001) і 12,70 ± 2,31 і 14,37 ± 2,17 у групі Б (p <0,001), відповідно. Різниця в середньому балі МІЕФ після лікування між двома групами була значущою (16,80 ± 4,03 проти 14,37 ± 2,17 у групах А і Б, соотвественно) (p = 0,002). Більше того, приріст середнього балу МІЕФ в групі А був більш істотним у порівнянні з групою Б (5,14 ± 3,84 проти 1,68 ± 0,99 у групах А і Б, відповідно, p <0,001). Пацієнти добре переносили обидва препарати.

Таким чином, у порівнянні з плацебо, сексуальна функція чоловіків з еректильною дисфункцією, які страждають від цукрового діабету 2 типу, значно поліпшується на тлі терапії комбінацією тадалафілу і фолієвої кислоти. Використання такої комбінації безпечно.

Джерело:http://www.ncbi.nlm.nih.gov