Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Вакцинація проти  вірусу папіломи людини  стає необхідністю для пацієнтів з ХХН та після трансплантації нирок...

 

Результати нового дослідження показали, що рекомбінантна вакцина проти вірусу папіломи людини (HPV) є іммуногенною для  молодих жінок з хронічним захворюванням нирок (ХХН) і у тих, що перебувають на діалізі.

Захворювання, пов'язані з HPV частіше зустрічаються у пацієнтів з ХХН, але не було встановлено, чи адекватно ці пацієнти відповідають  на вакцинацію проти HPV.

Науковці досліджували імуногенність чотирьохвалентної вакцини HPV у 57 дівчат у віці 9-21 років з хронічною нирковою недостатністю (п = 25), на діалізі з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності (ХНН, п = 9), і після пересадки нирок (N = 23).

Рівні антитіл до HPV генотипів 6, 11, 16 і 18 були виміряні до першої дози вакцини (базовий рівень) в період менше 12 місяців після вакцинації, до 3 дози вакцини, і пізніше 12 місяців після 3 дози вакцини . Серопозитивність була визначена, як рівень антитіл вище встановленого порогового значення для кожного генотипу HPV..

У 2 аналізох крові в середній період 3,6 місяців після вакцинації, всі учасники з хронічною нирковою недостатністю або на діалізі були серопозитивними для всіх чотирьох генотипів HPV, тоді як серед хворих, які отримали трансплантацію тільки 63,6% були серопозитивними для HPV 6, 63,7% для HPV 11, 72,7% для HPV 16, і 100% для HPV 18.

Схожі результати були і у  3 аналізі крові середньому через 20,7 місяців.

Рівні антитіл IgG не відрізнялися у пацієнтів з ХХН і тих, хто перебуває на діалізі, але титри антитіл IgG були значно нижче у пацієнтів після трансплантації, ніж у пацієнтів з ХХН для всіх чотирьох генотипів.

Дослідники це пов’язують з прийомом імуносупресорів після трансплантації нирок, які і призвели до зниження реакції антитіл.

У порівнянні з титрами антитіл у здорових дівчаток, у всіх трьох групах були нижче, хоча відмінності не були статистично значущими.

Результати показують, що жінкам з трансплантатом нирки може знадобитися альтернативний режим вакцинації для досягнення ефективного захисту від інфікування генотипів HPV 6, 11, 16 і 18.

Вчені зробили висновок, що є всі підстави проводити вакцинацію проти вірусу папіломи людини пацієнтам після трансплантації нирок.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org