Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Визначення,клініка,  діагностика, лікування та прогноз.

1. Визначення та етіопатогенез.

Гостре пошкодження нирок (ГПН) за визначенням (KDIGO 2012) є клінічним синдромом, що характеризується підвищенням концентрації креатиніну в сироватці на 0,3 мг/дл (26,5 ммоль/л) протягом 48 год, або 1,5-кратним підвищенням протягом останніх 7 днів, або діурез <0,5 мл/кг/год протягом 6 год. Характеризується широким спектром розладів – від тимчасового підвищення концентрації біологічних маркерів пошкодження нирок до важких метаболічних і клінічних розладів (гостра ниркова недостатність – ГНН),котрі вимагають замісної ниркової терапії.

Класифікація ступеня тяжкості ГПН базується на величині підвищення концентрації креатиніну в сироватці та темпі погодинного діурезу.

 Класифікація важкості гострого пошкодження нирок за KDIGO (2012)

Ступінь Креатинемія Діурез
1 підвищення у 1,5?1,9 рази у порівнянні з вихідною концентрацією, або ≥0,3 мг/дл (≥26,5 ммоль/л)  <0,5 мл/кг/год протягом 6?12 год
2 підвищення у 2,0?2,9 рази у порівнянні з вихідною концентрацією <0,5 мл/кг/год протягом ≥12 год
3 підвищення у 3 рази у порівнянні з вихідною концентрацією, або креатинемія ≥4,0 мг/дл (≥353,6 ммоль/л), або початок замісної ниркової терапії <0,3 мл/кг/год протягом ≥24 год або анурія протягом ≥12 год

 

Більше: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.14.1.