Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Кушніренко Стелла  Вікторівна,

к.м.н., доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії

НМАПО імені П.Л.Шупика