Кушніренко Стелла  Вікторівна,

к.м.н., доцент кафедри нефрології і нирково-замісної терапії

НМАПО імені П.Л.Шупика