Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Оновлені рекомендації розглядають останні зміни в області діагностики, стратегій деескалації терапії, варіантів немедикаментозного лікування і ролі супутніх захворювань при лікуванні пацієнтів з ХОЗЛ.

Як і раніше, в новій доповіді рекомендується обстеження на предмет ХОЗЛ у пацієнтів з факторами ризику в анамнезі, а також із задишкою, хронічним кашлем або продукцією мокротиння. При цьому в якості діагностичного критерію рекомендується використовувати значення відношення обсягу форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) до форсованої життєвої ємності легень (ФЖЕЛ) після інгаляції бронходилататорами, яке дорівнює <0,70. Факторами ризику розвитку ХОЗЛ вважаються обтяжений сімейний анамнез, низька маса тіла при народженні, часті респіраторні інфекції в дитинстві, а також вплив тютюнового диму, диму від згоряння палива, яке використовується для обігріву або приготування їжі, а також ряд професійних впливів, наприклад, пилу, парів, кіптяви та інших хімічних чинників.

Одним з ключових змін в новому документі є відокремлення оцінки симптомів від спірометричної оцінки. Незважаючи на те, що дослідження функції зовнішнього дихання залишається необхідним для постановки діагнозу, основними цілями при обстеженні є оцінка симптомів, ризику загострень, а також ступеня впливу захворювання на загальний стан здоров'я пацієнтів. На підставі цих параметрів пацієнтів можна потім класифікувати на групи A, B, C і D, відповідно до яких призначається лікування. Таким чином, спірометрія залишається інструментом для діагностики і маркером тяжкості обструкції, але вона більше не потрібна для прийняття рішень щодо фармакотерапії, за винятком призначення рофлуміласту.

Ще одна зміна стосується визначення поняття загострення, яке тепер сформульовано простіше і більш практичним чином. Також була доповнена доказова база для лікування профілактики загострень.

Ще одним новим аспектом Доповіді GOLD є детальне обговорення стратегій інтенсифікації та деескалації лікування, в той час як більш ранні доповіді в основному концентрувалися на рекомендаціях на стартову терапію.

 Поряд з включенням алгоритмів посилення і деінтенсіфікаціі лікування експерти модифікували обговорення варіантів лікування і прибрали першу лінію з альтернативних варіантів терапії. Тепер в документ включено додаткове обгрунтування рекомендованих препаратів для стартової терапії і можливих альтернативних варіантів для всіх категорій пацієнтів (ABCD). У керівництві також приділяється багато уваги застосуванню комбінованих бронходилататорів в якості першої лінії лікування.

В оновленому керівництві також міститься докладний аналіз нефармакологічних варіантів лікування крім вакцинації від грипу і пневмококової інфекції з метою зниження ризику інфекцій нижніх дихальних шляхів. Найбільш важливим аспектом будь-якого плану лікування залишається відмова від паління, також надзвичайно корисним заходом є пульмонологічна реабілітація. Під останньою слід розуміти комплексне втручання, засноване на ретельній оцінці стану пацієнта і адаптоване до його потреб. Воно може включати такі компоненти, як фізичні тренування, навчання (в тому числі і самодопомоги), втручання, спрямовані на досягнення поведінкових змін з метою поліпшення фізичного і психологічного стану, а також на підвищення прихильності до лікування. Пульмонологічна реабілітація має потенційну здатність знижувати ризик повторних госпіталізацій і смертності у пацієнтів після нещодавнього загострення, проте є дані, що її початок до виписки пацієнта може привести до збільшення смертності.

Інгаляції кисню можуть покращувати показники виживання у пацієнтів з тяжкою гіпоксемією в спокої, однак довгострокова оксигенотерапія у осіб зі стабільною ХОЗЛ і помірною або гіпоксемією, що виникає тільки при навантаженні не збільшує тривалість їх життя і не знижує ризик госпіталізації. Корисність допоміжної вентиляції легень залишається неясною, хоча пацієнти з доведеним обструктивним сонним апное повинні використовувати апарати для створення постійного позитивного тиску в дихальних шляхах з метою збільшення виживання і зниження ризику госпіталізації.

Як вже говорилося вище, важлива частина нового документа присвячена діагностиці та лікуванню супутньої патології у пацієнтів з ХОЗЛ. Крім важливості виявлення і лікування обструктивного сонного апное, про який говорилося вище, в доповіді GOLD йдеться про значення обізнаності про супутні серцево-судинні захворювання, остеопороз, тривожність і депресію, гастроезофагеальний рефлюкс, а також їх адекватне лікування.

У порівнянні з попередніми рекомендаціями більш детально обговорюються ефективність хірургічних методик, наприклад, операції з редукції обсягу легень, булектомія, трансплантація легень і деякі бронхоскопічні втручання.

 Всі вони повинні розглядатися у відібраних пацієнтів з відповідними показаннями.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org