Туберкульоз

Туберкульоз (ТБ) – це інфекційне захворювання, яке викликається кислотостійкими мікобактеріями з групи Mycobacterium tuberculosis complex M. tuberculosis, M. bovis i M. africanum. Патомеханізм інфікування: вдихання мікобактерій ТБ ? фагоцитоз макрофагами ? розмноження всередині макрофага ? розпад макрофага та інфікування наступних клітин ? утворення туберкульозної гранульоми (містить, у т.ч. епітеліоїдні клітини та гігантські клітини Лангерханса), яка оточує клітини, що розпалися (вогнища казеозного некрозу). Паралельно розвивається імунологічна відповідь за участю Th1 CD4+ лімфоцитів, які активують макрофаги (у т.ч. опосередковано через інтерферон-гамма [ІФН-?]). Ушкодження можуть рубцюватися самостійно. У осіб, які мають недостатність клітинного імунітету, розвивається первинний ТБ, що супроводжується витоком розріджених казеозних мас, надзвичайно інтенсивним розмноженням збудника і утворенням порожнин. Зазвичай, поки розвинеться специфічна імунологічна відповідь, макрофаги, наповнені сфагоцитованими мікобактеріями ТБ, потрапляють у кров. Збудник ТБ тривалий час може перебувати у макрофагах, і, навіть, через багато років зумовити захворювання на ТБ легень (вторинний ТБ, який складає більшість випадків) або позалегеневий ТБ.

Більше: https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.3.13.1.