Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Пульмонология

Дзюблик Ярослав Олександрович,

д.м.н., провідний науковий співробітник 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України»