Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Тривалість терапії не перевищує 8 тижнів...

Синбіотики (так називаються комбінації пробіотиків - препаратів «корисних» бактерій - і пребіотиків, тобто, речовин, що стимулюють ріст і життєдіяльність цих бактерій) можуть бути ефективні при лікуванні атопічного дерматиту (АД). Зокрема,  синбіотичні препарати, до складу яких входять змішані штами бактерій, можуть забезпечувати зменшення симптомів у дітей у віці 1 року і старше.

Група дослідників провела мета-аналіз досліджень ефективності цих препаратів при атопічному дерматиті. Вони ідентифікували 257 досліджень, однак лише в восьми з них чітко визначалося  призначення синбіотиків для , а також проводилася оцінка тяжкості атопічного дерматиту. В результаті в остаточний аналіз увійшло шість досліджень, в яких метою призначення синбіотиків було лікування атопічного дерматиту (в цілому 369 дітей) і два дослідження, в яких ці препарати призначалися для профілактики (в них брали участь 1320 дітей). Це був перший мета-аналіз рандомізованих контрольованих досліджень синбіотиків, що призначаються з метою лікування і профілактики АД.

У тих дослідженнях, де синбіотики призначалися з лікувальною метою, у пацієнтів, що приймали ці препарати (протягом 8 тижнів) відбулися зміни оцінки за шкалою SCORAD ( «Шкала тяжкості атопічного дерматиту») на -6,56 балів (95% довірчий інтервал від -11, 43 до -1,68; P = 0,008). Аналіз підгруп показав, що оцінка за шкалою SCORAD поліпшувалася при застосуванні препаратів з сумішшю різних штамів бактерій (зважене середнє розходження, -7,32; 95% довірчий інтервал, від -13,98 до -0,66; P = 0,03) , а але не при використанні препаратів з одним штамом. Крім того, більш тривале лікування не давало ніяких додаткових переваг в порівнянні з більш короткими курсами - 8 тижнів і менше.

В останні роки роль пробіотиків, пребіотиків і синбіотиків в лікуванні атопічного дерматиту викликає значний науковий інтерес. Раніше вже був опублікований мета-аналіз, який показав що застосування пробіотиків знижувало захворюваність на атопічний дерматит у дітей молодше 2 років. Проте, автори обговорюваного мета-аналізу виявили такий широкий 95% довірчий інтервал для цієї кінцевої точки, але неможливо було зробити висновок про можливість первинної профілактики атопічного дерматиту за допомогою синбіотиків. Вчені зазначають, що для вирішення питання про корисність синбіотиків для профілактики розвитку АД необхідні додаткові дослідження.

Різні науковці говорять, що подальші дослідження в цій області дійсно необхідні, і висловлюється сумнів в тому, що  на даний момент існуючої інформації достатньо для обгрунтування застосування синбіотиків. Незважаючи на те, що в мета-аналізі були отримані обнадійливі результати, невелика кількість пацієнтів була проаналізована, а також значна неоднорідність цих досліджень, знижує якість інформації і впевненість в цих результатах. Крім того, поки що не вирішено ряд практичних проблем, з якими пов'язане клінічне застосування синбіотиків. В даний час буде передчасним рекомендувати синбіотики для лікування АД. В якості пріоритетних напрямків для подальшої наукової роботи в цій галузі називають ідентифікацію оптимальних бактеріальних і пребіотичних компонентів, а також пошук їх оптимальних доз.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org