Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Тривалість лікування антибіотиками після апендектомії.

У пацієнтів з гострим ускладненим апендицитом, яким проводилась післяопераційна антибіотикопрофілактика протягом 5 днів після лапароскопічної апендектомії не спостерігалось зниження інфекційних ускладнень в порівнянні з пацієнтами, яким призначали антибіотики тільки на 3 дні, відповідно до результатів нового дослідження.

При більш тривалому прийомі антибіотиків ризик внутрішньочеревного абсцедування не змінювався, тому рекомендується орієнтуватися на загальний стан пацієнта у питанні терміну призначення антибіотикопрофілактики.
У національному багатоцентровому проспективному дослідження було розглянуто 1975 пацієнтів з гострим апендицитом. Більшість (96,3%) з них були прооперовані з приводу гострого апендициту: три чверті лапароскопічним методом. Хоча у дослідження були включені пацієнти з гострим ускладненим апендицитом, дослідники відзначають, що «гістологічна» тяжкість не корелює з клінічною тяжкістю пацієнтів.
Трьох-денна антибіотикопрофілактика (замість 5 днів) не мала істотного впливу на частоту будь-яких інфекційних ускладнень. Перфорація червоподібного відростка була єдиним визначеним фактором ризику пов'язаним з інфекційними ускладненнями. Ці результати узгоджуються з результатами раніше опублікованих когортних і клінічних досліджень.
Отже, тривалість призначення антибіотиків часто диктується клінічною оцінкою пацієнта. Нові дані свідчать про те, що менша тривалість антибіотикопрофілактики не впливає на тяжкість захворювання або результат.
Антибіотики чи апендектомія?
Як же, все-таки, краще лікувати гострий апендицит і яка роль антибіотиків у його лікуванні? Відповідь на це питання шукали у великому, багатоцентровому, рандомізованому клінічному дослідженні, у якому діагностика базувалась на комп'ютерної томографії з метою підтвердження неускладненого апендициту. У дослідженні також розглядались 2 тактики лікування: тільки антибіотики або апендектомія плюс антибіотики. Результати дослідження показали, що терапія лише антибіотиками може бути достатньою для неускладненихформ апендициту.
Ці висновки були широко висвітлені в ЗМІ і викликали сильні протести хірургів. В ході подальшої дискусії зосередились на протиріччях результатів. У багатьох випадках, потреби пацієнтів зовсім не враховували.
Це дослідження звертає увагу медичного суспільства на необхідність спільного прийняття рішення, хірургами і пацієнтами. Це спільне рішення враховує вподобання пацієнта та ризики, переваги певних видів лікування на думку лікаря. Таким чином вирішується, що є кращим для конкретного пацієнта. Останнім часом все частіше звертається увага на індивідуальний підхід та врахування думки пацієнта у рекомендаціях.

 

#апендицит#апендектомія#антибіотикотерапія#антибіотикопрофілактика#ускладненняапендициту
Літературні посилання знаходяться в редакції сайту www.WebMedFamily.org