Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Додаток 2

Реформування/модернізація вторинної (ВМД) та третинної медичної допомоги (ТМД)

Проблеми, цілі, завдання, основні заходи, індикатори  виконання завдань, необхідні ресурси та очікувані результати

Проблеми

 

Очікувані результати

Низька ефективність використання ресурсів  ЗОЗ ВМД та ТМД:

значна частка необґрунтованих госпіталізацій,

 надлишкова  тривалість перебування хворих в стаціонарі, недостатнє використання стаціонарзамінних технологій;

Недостатня доступність та низька якість ВМД та ТМД:

розпорошеність стаціонарних ресурсів, високий матеріальний та моральний знос основних фондів; низький рівень використання сучасних медичних та інформаційних технологій низький рівень відповідності вимогам клінічних протоколів;   недостатній  внесок ВМД та ТМД в поліпшення здоров’я населення: високі рівні ускладнень при лікуванні;  летальності від ХНІЗ та травм

Переважання негативних оцінок державної політики у галузі охорони з боку медичних працівників та населення    спротив змінам з боку медичних працівників та негативне лобіювання

Цілі

Підвищення  ефективності використання ресурсів  ЗОЗ ВМД та ТМД; 

Збільшення доступності та якості ВМД і ТМД; 

Зільшення внеску  ВМД та ТМД,  в поліпшення здоровья населення;

Збільшення позитивних оцінок державної політики у галузі охорони з боку медичних працівників та населення     

 

Довгострокові: понад 5 років

Підвищення  ефективності використання ресурсів  ЗОЗ ВМД та ТМД

Забезпеченість ліжками  ЛІЛ (ДитЛІЛ) та ЗОЗ ТМД становить 46 на 10 тис. населення

Загальна забезпеченість ліжками цілодобового перебування (ЗОЗ ВМД + ЗОЗ ТМД) становить 65 на 10 тис. населення

Забезпеченість ліжками для проведення паліативного лікування (хоспіси) становить не менше 0,8 на 10 тис. населення

Збільшення доступності та якості ВМД і ТМД;  

Госпіталізація 95% пацієнтів з гострим інфарктом міокарда  та гострим порушенням мозкового кровообігу в спеціалізовані відділення;

Госпіталізація 95% пацієнтів з політравмою у спеціалізоване відділення;

Збільшення в 2 рази (до вхідного рівня) числа пацієнтів з ГКС та ГПМК, що отримали тромболітичну терапію

Збільшення в 2 рази (до вхідного рівня) числа  пацієнтів з ГКС, що  отримали стентування, та пацієнтів з  ГПМК, яким проведено хірургічне лікування в закладах ВМД

95% хірургічних втручань («великі» оперативні втручання) здійснюються у ЗОЗ ВМД, де кількість таких втручань у рік  становить понад 2000;

95% пологів відбуваються у ЗОЗ ВМД, де кількість пологів у рік становить понад 400;

Не менше 60% хворих у працездатному віці, що перенесли ГПМК, ГІМ, постраждали від травм  отримали відновне лікування у ЛВЛ
Збільшення внеску  ВМД та ТМД  в поліпшення здоровья населення  
Зменшення летальності в стаціонарах від гострого інфаркту міокарда на 2-3%
Зменшення летальності в стаціонарах від інсульту  на 6-8%
Зменшення летальності в стаціонарах від травматизму  на 0,4-0,5%

Збільшення підтримки державної політики у галузі охорони здоров’я з боку медиків і населення:

Збільшення частки (%) позитивних оцінок політики держави у галузі охорони здоров’я на …%

Короткострокові (3-5 років):

Підвищення  ефективності використання ресурсів  ЗОЗ ВМД та ТМД:

скорочення середньої тривалості перебування в стаціонарі на 3-5 днів

Збільшення питомої ваги хворих, що отримують медичну допомогу у денних стаціонарах та хірургічних стаціонарах однієї доби до 40% від загальної кількості пролікованих у ЗОЗ ВМД та ТМД

Збільшення доступності та якості ВМД і ТМД;  

Госпіталізація 80% пацієнтів з гострим інфарктом міокарда  та гострим порушенням мозкового кровообігу в спеціалізовані відділення;

Госпіталізація 80% пацієнтів з полі травмою у спеціалізоване відділення;

Збільшення в 1,5 рази числа  пацієнтів з ГКС та ГПМК, що отримали тромболітичну терапію

Збільшення в 1,5 рази числа пацієнтів з ГКС, що  отримали стентування, та пацієнтів з  ГПМК, яким проведено хірургічне лікування в закладах ВМД

80% хірургічних втручань («великі» оперативні втручання) здійснюються у ЗОЗ ВМД, де кількість таких втручань у рік  становить понад 2000;

80% пологів відбуваються у ЗОЗ ВМД, де кількість пологів у рік становить понад 400;

Не менше 30% хворих у працездатному віці, що перенесли ГПМК, ГІМ, постраждали від травм отримали відновне лікування у ЛВЛ 

Збільшення підтримки державної політики у галузі охорони здоров’я з боку медиків і населення:

Збільшення частки (%) позитивних оцінок політики держави у галузі охорони здоров’я на …%

Завдання

Шляхи виконання завдань / основні  заходи

Індикатори виконання завдань

Необхідні ресурси

Збільшити  ефективність використання ресурсів  та доступність якісної ВМД та ТМД

Проведення структурно-функціонального та технологічного аналізу (аудиту) мережі ЗОЗ ВМД та ТМД

Затверджено перелік захворювань та станів, при яких медична допомога здійснюється у  у ЗОЗ ВМД різної спеціалізації  та ТМД (Цільове значення «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету: оплата праці виконавців

Затверджено класифікацію ВМД та ТМД за їх спеціалізацією (Цільове значення «Так»)

Адміністративний ресурс (Координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету: оплата праці виконавців

Визначено перспективи спеціалізації ЗОЗ ВМД та ТМД у т.ч. ЗОЗ відомчого підпорядкування, що мають увійти до єдиного медичного простору,  на основі проведеного  аудиту  (Цільове значення «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців

Формування мережі закладів охорони здоров’я вторинного рівня  відповідно до потреб населення у медичній допомозі різної інтенсивності

Затверджено план-схеми госпітальних округів з  визначенням ЛІЛ першого та другого рівнів та ДитЛІЛ (Цільове значення «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців

 

Частка (%) ЗОЗ ВМД, на базі яких заплановано створення ЛІЛ (ДитЛІЛ), для яких розроблено проектно-кошторисну документацію щодо  створення ЛІЛ (ДитЛІЛ)  (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату розробки проектно-кошторисної документацію

Частка (%) ЗОЗ ВМД, на базі яких заплановано створення ЛІЛ  першого та другого рівнів (ДитЛІЛ), для яких розроблено проектно-кошторисну документацію щодо  приведення транспортної інфраструктури (дороги та транспортне сполучення) у відповідність новим медичним маршрутам населення (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату розробки проектно-кошторисної документацію

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД   перспективних ЛІЛ першого та другого рівнів (ДитЛІЛ) у яких створено відділення невідкладної допомоги, модернізовано діагностичну службу, відділення АІТ та операційний блок (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету, кошти донорських організацій

а) ремонтно-будівельні роботи

б) закупівля обладнання вартістю одиниці понад 1000 грн.

в) закупівля оснащення вартістю одиниці до 1000 грн.

   

Частка (%) ЛІЛ першого та другого рівнів (ДитЛІЛ) де сформовано та оснащено повну інфраструктуру включно з пансіонатом для пацієнтів з віддалених населених пунктів, що потребують отримання медичної допомоги у ЛІЛ (ДитЛІЛ) але не потребують перебування у цілодобовому стаціонарі  (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) ремонтно-будівельні роботи

б) закупівля оснащення вартістю одиниці понад 1000 грн.

в) закупівля оснащення вартістю одиниці до 1000 грн.

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД, на базі яких заплановано створення ЛІЛ  першого та другого рівнів (ДитЛІЛ), на території обслуговування яких  транспортну інфраструктуру (дороги та транспортне сполучення) приведено у відповідність новим медичним маршрутам населення (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) фінансування ремонту та будівництва доріг

б) придбання засобів для громадського транспорту

в) укладання договорів надавачами транспортних послуг приватної форми власності 

   

Частка (%) лікарів що отримали підготовку/перепідготовку за програмою кадрового забезпечення ЗОЗ ВМД, від загальної кількості лікарів ЛІЛ  першого та другого рівнів (ДитЛІЛ), що потребували такої підготовки (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) оплата навчання

б) видатки пов’язані з відрядженнями

в) видатки на придбання обладнання для проведення дистанційних форм навчання (телеаудиторії)

   

Частка (%) молодших спеціалістів з медичною освітою що отримали підготовку/перепідготовку за програмою кадрового забезпечення ЗОЗ ВМД, від загальної кількості молодших спеціалістів з медичною освітоюЛІЛ (ДитЛІЛ), що потребували такої підготовки (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) оплата навчання

б) видатки пов’язані з відрядженнями

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД, на базі яких заплановано створення ЛВЛ та хоспіси, для яких розроблено проектно-кошторисну документацію щодо створення ЛВЛ та хоспісів (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату розробки проектно-кошторисної документацію

 

Частка (%) ЛВЛ та хоспісів де сформовано та оснащено повну інфраструктуру включно з пансіонатом для пацієнтів з віддалених населених пунктів, що потребують отримання медичної допомоги у ЛВЛ та хоспісах але не потребують перебування у цілодобовому стаціонарі (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) ремонтно-будівельні роботи

б) закупівля оснащення вартістю одиниці понад 1000 грн.

в) закупівля оснащення вартістю одиниці до 1000 грн.

   

Частка (%) лікарів ЛВЛ, хоспісів та ЛПЛ що отримали підготовку/перепідготовку за програмою кадрового забезпечення ЗОЗ ВМД, від загальної кількості лікарів, що потребували такої підготовки (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) оплата навчання

б) видатки пов’язані з відрядженнями

в) видатки на придбання обладнання для проведення дистанційних форм навчання (телеаудиторії)

   

Частка (%) молодших спеціалістів з медичною освітою ЛВЛ, хоспісів та ЛПЛ ЛІЛ, що отримали підготовку / перепідготовку за програмою кадрового забезпечення ЗОЗ ВМД, від загальної кількості молодших спеціалістів з медичною освітою, що потребували такої підготовки (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) оплата навчання

б) видатки пов’язані з відрядженнями

 

Скорочення надлишкового ліжкового фонду

Затверджено нормативний акт щодо цільових нормативів забезпечення ліжками закладів ВМД та ТМД з рекомендованими темпами  скорочення надлишкового ліжкового фонду (Цільове значення ? «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету:

Оплата на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Затверджено регіональні плани скорочення надлишкового ліжкового фонду (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

   

Виконання регіональних планів скорочення надлишкового ліжкового фонду (Цільове значення ? 100%)

Заощадження  коштів за рахунок:

зменшення витрат на  утримання, використання енергоносіїв та комунальних послуг вивільнених  площ будівель та споруд;

зменшення  витрат на оплату праці немедичного персоналу, на утримання дублюючихдіагностичних та лікувальних  служб при об’єднанні однопрофільних та малопотужних закладів

 

Запровадження формування штатних розписів ЗОЗ ВМД та ТМД на основі 

нормативів навантаження на медичний персонал залежно від обсягів допомоги, що надається 

Затверджено нормативний акт щодо формування штатних розписів ЗОЗ ВМД та ТМД на основі 

нормативів навантаження на медичний персонал залежно від обсягів допомоги, що надається   (Цільове значення ? «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету:

Оплата на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД, де впроваджено формування штатних розписів ЗОЗ ВМД та ТМД на основі  оновлених

нормативів навантаження на медичний персонал (залежно від обсягів допомоги, що надається)  (Цільове значення ? 100%)

 
   

Затверджено регіональні плани  працевлаштування медичних кадрів, що вивільняються у процесі запровадження оновлених штатних нормативів  (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

   

Частка (%) працевлаштованих медичних кадрів від запланованої кількості відповідно до регіонального плану  працевлаштування,  медичних кадрів що вивільняються у процесі запровадження оновлених штатних нормативів (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на навчання (перепідготовку) персоналу,

видатки на виплату компенсацій

 

Зміна механізму фінансування ЗОЗ ВМД  та ТМД (програмно-цільовий метод,  фінансування  на підставі договорів та із застосуванням DRG)

Затверджено нормативний акт щодо застосування програмно-цільового методу та договірних відносин на основі DRG в системі ВМД та ТМД  (МОЗ) (Цільове значення ? «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету:

Оплата на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Частка (%) працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та закладів ВМД та ТМД, що пройшли навчання (тренінги) щодо застосування програмно-цільового методу, заключення договорів про надання ВМД та ТМД, застосування  DRG від кількості таких працівників, що підлягала навчанню (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

оплата навчання

видатки пов’язані з відрядженнями

   

Планування бюджетних витрат у галузі охорони здоров’я регіону  здійснюється за підпрограмами бюджетних програм «Вторинна медична допомога», «Третинна медична допомога» (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

   

Затверджено методику формування DRG (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету, донорських організацій: видатки на оплату праці виконавців (робочий час); 

   

Програмне забезпечення для формування DRG ліцензоване (Цільове значення ? «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету, донорських організацій:

Фінансування договору про виготовлення програмного забезпечення для розробки DRG; 

   

Розроблено 25 пріоритетних DRG (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету, донорських організацій:

Оплата на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД, які фінансуються на підставі договорів із застосуванням DRG (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час на підготовку та укладання договорів, контроль дотримання умов договорів)

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД у яких досягнута відповідність показників ефективності тарезультативності  роботи плановим значенням показників за підпрограмами бюджетних програм «Вторинна медична допомога», «Третинна медична допомога» (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час на контроль дотримання умов договорів)

 

Забезпечення готовності  керівного складу ЗОЗ ВМД та ТМД  до роботи в нових умовах

Розроблені та затверджені програми підготовки/перепідготовки керівного складу (головних лікарів та їх заступників – організаторів охорони здоров’я) ЗОЗ ВМД та ТМД,  з (Цільове значення ? «Так» )

Кошти державного бюджету: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Затверджено регіональні плани підготовки та перепідготовки  керівного складу ЗОЗ ВМД та ТМД  (головних лікарів та їх заступників – організаторів охорони здоров’я) (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

   

Частка (%)керівного складу (головні лікарі та їх заступники – організатори охорони здоров’я) ЗОЗ ВМД та ТМД, що отримали спеціальну підготовку (від загальної кількості працівників цих категорій відповідно до плану.    (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету

а) оплата навчання

б) видатки пов’язані з відрядженнями

Підвищення  якості  ВМД та ТМД

Впровадження стандартизації медичного обслуговування

Затверджено перспективний план розробки МТД (медичні стандарти, клінічні настанови, клінічні протоколи) на засадах доказової медицини, визначена пріоритетність їх розробки та затвердження (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Затверджено принципи раціональної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Частка (%) виконаних завдань (пунктів)  лану  розробки МТД (Цільове значення ? 100%)

Кошти державного бюджету: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Впровадження управління якістю у ЗОЗ ВМД

Затверджено порядок управління якістю у ЗОЗ ВМД та ТМД (МОЗ) (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД у яких впроваджено систему управління якістю  (цільовий показник ? 100%)

Кошти місцевого бюджету та (можливо) кошти донорських організацій:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД, де вимоги  медичних стандартів та клінічних протоколів дотримуються   по профілях діяльності (спеціальностях)  (Цільове значення ? 100% по кожній спеціальності )

Кошти місцевого бюджету: видатки на оплату праці виконавців (робочий час на  здійснення контролю за дотриманням вимог  медичних стандартів та клінічних протоколів) 

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД, де принципи раціональної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії дотримуються (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету: видатки оплату праці виконавців (робочий час на  здійснення контролю за дотриманням принципів раціональної фармакотерапевтичної практики та запобігання поліпрагмазії)

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД у яких здійснюється моніторинг рівня задоволеності пацієнтів послугами закладу (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти донорських організацій :

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців ? (робочий час на проведення анкетування);

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів

Або оплата договору аутсорсингу

 

Запровадження  комплексної інформатизації ЗОЗ ВМД

Частка (%) ЛІЛ (ДитЛІЛ), для яких розроблено проектно-кошторисну документацію щодо  комплексної інформатизації (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату розробки проектно-кошторисної документації

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД (крім ЛІЛ та ДитЛІЛ) , для яких розроблено проектно-кошторисну документацію щодо  комплексної інформатизації (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату розробки проектно-кошторисної документацію

   

Затверджено регіональні плани  комплексної інформатизації ВМД та ТМД інформатизації (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

   

Частка (%) виконаних завдань (пунктів) плану  комплексної інформатизації ЗОЗ ВМД та ТМД   (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевого бюджету, кошти державного бюджету, кошти донорських організацій

а) закупівля обладнання

б) закупівля спеціалізованого програмного забезпечення

в) оплата монтажних робіт

г) оплата навчання персоналу 

 

Впровадження оплати праці з урахуванням обсягів та якості наданої медичної допомоги

Затверджено нормативний акт щодо оплати праці медичних працівників ЗОЗ ВМД та ТМД з урахуванням обсягів та якості наданої медичної допомоги вторинної та третинної допомоги (Цільове значення ? «Так»)

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету:

Видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Затверджено регіональні плани навчання працівників фінансово-економічних та організаційно-методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та закладів ВМД та ТМД з організації оплати праці з урахуванням обсягів та якості наданої медичної допомоги (Цільове значення ? 27)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

   

Частка (%) працівників фінансово-економічних та організаційно-методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та закладів ВМД та ТМД які пройшли навчання (тренінги) з організації оплати праці з урахуванням обсягів та якості наданої медичної допомоги від загальної кількості за планом (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

а) оплата навчання,

б) відрядження

   

Частка (%) ЗОЗ ВМД та ТМД, де впроваджено оплату праці медичних працівників ПМД з урахуванням обсягів та якості медичної допомоги  (Цільове значення ? 100%)

Кошти державного бюджету (цільова субвенція): видатки на виплату надбавок медичним працівникам ВМД та ТМД  з урахуванням обсягів  та якості медтчної допомоги

Забезпечити позитивне ставлення населення та медичних працівників до реформування ВМД та ТМД

Реалізація комплексу заходів інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ВМД, ТМД  

Затверджена національна програма (план) інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ВМД та ТМД (виступи у ЗМІ, круглі столи, підготовка спікерів, інформаційні матерали, плакати, листівки, буклети).

(Цільове значення «Так»)  

Координація ЦОВ

Кошти державного бюджету, кошти донорських організацій:

Оплата на оплату праці виконавців (робочий час);

 

У всіх регіонах затверджені регіональні програми (плани) інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ВМД та ТМД (виступи у ЗМІ, круглі столи, громадські слухання, інформаційні матерали ? плакати, листівки, буклети).

(Цільове значення ? 27)  

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

 

Частка (%) виконаних завдань (пунктів) національної програми (плану) інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ВМД та ТМД (Цільове значення ? 100%)

Кошти державного бюджету, кошти донорських організацій, волонтерські ресурси громадських організацій

а) фінансування підготовки спікерів

б) виготовлення інформаційних матеріалів;

в) видатки на організацію масових заходів (оренда приміщень, оргвидатки) 

г) оплата ефірного часу у ЗМІ

д) видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

е) видатки на створення та функціонування громадського порталу реформування галузі ОЗ

   

Частка (%) виконаних завдань (пунктів) регіональної програми (плану) інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ВМД та ТМД (Цільове значення ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, волонтерські ресурси громадських б) а) фінансування підготовки спікерів

б) виготовлення інформаційних матеріалів;

в) видатки на організацію масових заходів (оренда приміщень, оргвидатки) 

г) оплата ефірного часу у ЗМІ

д) видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

е) видатки на створення та функціонування регіональних філій громадського порталу реформування галузі ОЗ

   

На національному рівні здійснюється регулярне вивчення (моніторинг) громадської думки (населення, медичні працівники) щодо реформування ВМД, ТМД

(Цільове значення «Так»)  

Кошти державного бюджету, кошти донорських організацій, волонтерські ресурси громадських організацій:

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців ? проведення анкетування;

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів;

г) видатки на оприлюднення результатів

   

У всіх регіонах здійснюється регулярне вивчення (моніторинг) громадської думки (населення, медичні працівники) щодо реформування ВМД, ТМД

(Цільове значення - 27)  

Кошти місцевого бюджету, кошти донорських організацій, волонтерські ресурси громадських організацій :

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців ? проведення анкетування;

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів;

г) видатки на оприлюднення результатів