Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Додаток 3

Реформування/модернізація первинної медичної допомоги

Індикатори  виконання завдань, необхідні ресурси, процеси, пріоритети та орієнтовна тривалість

Індикатори виконання завдань

Види ресурсів та основні напрями використання

Процеси

Пріоритети та орієнтовна тривалість

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Затверджені (соціальні) нормативи забезпеченості мережею ЗОЗ ПМД (амбулаторіями)   (Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка, погодження та затвердження наказу МОЗ України

               

Затверджені оновлені санітарні норми і правила для підрозділів лікувально-профілактичної служби центрів первинної медичної допомоги з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини  (Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка, погодження та затвердження наказу МОЗ України "Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу"

               

Затверджені оновлені державні будівельні норми для амбулаторій – підрозділів центрів первинної медичної  допомоги у сільській місцевості та у містах з урахуванням впровадження первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини (Цільове значення  ? «Так») 

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка, погодження та затвердження Державних будівельних норм для амбулаторій

               

Затверджено регіональний  план розвитку мережі амбулаторій у сільській місцевості і у містах (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Планування розвитку мережі амбулаторій у сільській місцевості і у містах

               

Затверджено план приведення інфраструктури амбулаторій  у відповідність  нормативам (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Планування модернізації інфраструктури амбулаторій  щодо приведення у відповідність  нормативам

               

Індекс забезпеченості сільського та міського населення  амбулаторіями (співвідношення фактичних і нормативних показників забезпеченості сільського та міського населення  амбулаторіями) (Цільове значення не менше 1,0 + 1,0)

Кошти  місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, державно-приватне партнерство:

а) закупівля будівель / приміщень;

а)  оплата розробки проектно-кошторисної документації;

б) оплата ремонтно-будівельних робіт

Реалізація регіонального  плану розвитку мережі амбулаторій у сільській місцевості і у містах (створення амбулаторій)

               

Частка (%) амбулаторії, що  мають нормативну інфраструктуру (номенклатура та кількість приміщень за функціональним призначенням) у загальної амбулаторій (Цільове значення  ?100%)

Кошти місцевих бюджетів:

а)  оплата розробки проектно-кошторисної документації

б) оплата ремонтно-будівельних робіт

Розроблення проектно-кошторисної документації для модернізації амбулаторій та виконання ремонтно-будівельних робіт

               

Затверджено регіональний  план оснащення амбулаторій у сільській місцевості і у містах (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення регіональних   планів оснащення амбулаторій у сільській місцевості і у містах

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (амбулаторії), які  оснащені відповідно до табеля оснащення (номенклатура та кількість одиниць оснащення) (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного та/або місцевих бюджетів, кошти донорських організацій:

а) закупівля оснащення вартістю одиниці понад  1000 грн.

б) закупівля оснащення вартістю одиниці до 1000 грн.

Проведення закупівель оснащення

Моніторинг оснащеності

               

Затверджено регіональний  план забезпечення амбулаторій у сільській місцевості і у містах транспортними засобами (автомобіль) (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення регіональних   планів забезпечення амбулаторій у сільській місцевості і у містах автомобілями

               

Індекс забезпеченості амбулаторій транспортними засобами (співвідношення фактичної і нормативної забезпеченості амбулаторій транспортними засобами (автомобіль) (Цільове значення не менше 1,0) 

Кошти державного та/або місцевих бюджетів:

Видатки на закупівлю автомобілів

Та/або кошти місцевих бюджетів:

фінансування договорів з медичними працівниками щодо відшкодування видатків, пов’язаних з використанням особистого транспорту у службових цілях

А) Проведення закупівель автомобілів та/або укладання договорів з медичними працівниками на експлуатацію особистого автотранспорту у виробничих цілях

Б) Моніторинг оснащеності

               

Затверджено  державний  план підготовки в інтернатурі лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ (Цільове значення ? «Так»)

Кошти державного бюджету 

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Планування підготовки лікарських кадрів

               

Підготовлено в інтернатурі лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ у % до запланованої кількості (Цільове значення – 100%)

Кошти державного бюджету 

фінансування держзамовлення необхідної кількості кадрів для ПМД

Виконання плану підготовки лікарів за спеціальністю

ЗП-СМ

               

Затверджено регіональний  план перепідготовки лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ з числа терапевтів та педіатрів дільничних,  лікарів інших спеціальностей, (Цільове значення ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Планування перепідготовки лікарських кадрів лікарів за спеціальністю   ЗП-СМ

               

Частка (%) лікарів ЗП-СЛ у загальній кількості лікарів, що працюють у ЗОЗ ПМД (крім АУП) (Цільове значення  ?100%)

Кошти місцевих бюджетів:

оплата навчання;

видатки пов’язані з відрядженнями;

Моніторинг модернізації ПМД

               

Індекс відновлення лікарських кадрів ПМД (співвідношення кількості лікарів ПМД (лікарі ЗП-СЛ, лікарі-терапевти та педіатри дільничні, завідувачі амбулаторій) зі стажем роботи до 5 років і лікарів ПМД у передпенсійному і пенсійному віці)  (Цільове значення  ? 1,0)

Кошти державного бюджету

Оплата послуг ДП «Укрмедреєстр» 

Моніторинг забезпечення ПМД лікарськими кадрами (лікарі ЗП-СЛ, лікарі-терапевти та педіатри дільничні, завідувачі амбулаторій)

               

Середнє навантаження на лікаря ПМД (Цільове значення  ? до 2 тис. загального населення)

Спеціальний моніторинг

Моніторинг модернізації ПМД

               

Затверджено регіональний  план підготовки та перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою  ЗОЗ ПМД за спеціальністю   ЗП-СМ (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Планування перепідготовки молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю   ЗП-СМ

               

Частка (%) сестер медичних  ЗП-СМ у загальній кількості молодших спеціалістів з медичною освітою у ЗОЗ ПМД (Цільове значення  ?100%)

Кошти місцевих бюджетів:

Видатки на оплату курсів перепідготовки, видатки пов’язані з відрядженнями

Проведення перепідготовки

Моніторинг  модернізації ПМД

               

Частка (%) лікарів ПМД та частка (%) молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД, що охоплені програмою місцевих стимулів (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

надання пільг щодо оплати комунальних послуг, проїзду у громадському транспорті, оплата послуг зв’язку тощо,

Розроблення, затвердження та виконання регіональних та місцевих програм місцевих стимулів

Спеціальний моніторинг

               

Частка (%) лікарів ПМД, що не забезпечені житлом (Цільове значення  ? 0%)

Кошти місцевих бюджетів: придбання та/або будівництво житла 

Придбання / будівництво житла (у т.ч. службового) для  лікарів ПМД

               

Затверджено методичні рекомендації щодо застосування програмно-цільового методу та договірних відносин в системі ПМД  (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення, погодження та затвердження методичні рекомендації щодо застосування програмно-цільового методу та договірних відносин в системі ПМД 

               

Частка (%)   працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та ЦПМСД які отримали навчання (тренінги) щодо застосування програмно-цільового методу в фінансуванні ПМД та заключення договорів про надання ПМД від загальної кількості таких працівників, що підлягали навчанню згідно з планом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та/або кошти донорських організацій:

а) видатки на оплату навчання

б) видатки на відрядження

Планування та проведення навчання працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та ЦПМСД які отримали навчання (тренінги) щодо застосування програмно-цільового методу в фінансуванні ПМД та заключення договорів про надання ПМД

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) планування бюджетних витрат на фінансування яких здійснюється у відповідності до бюджетної програми «Первинна медична допомога»  (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Моніторинг впровадження ПЦМ

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) які фінансуються на підставі договорів (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час необхідний для складання та ведення договорів, контролю дотримання умов договору);

Моніторинг впровадження договорів про надання ПМД

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) у яких має місце відповідність показників ефективності тарезультативності  показникам,  запланованим бюджетною програмою «Первинна медична допомога» (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час необхідний для складання та ведення договорів, контролю дотримання умов договору);

Моніторинг впровадження ПЦМ

               

Затверджено перспективний план розробки медико-технологічних документів, визначені пріоритети розробки

(Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка, погодження та затвердження  перспективного плану розробки медико-технологічних документів, визначені пріоритети розробки

               

Розроблено та затверджено медико-технологічних документів у % запланованої кількості

(Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Моніторинг виконання плану розробки медико-технологічних документів

               

Затверджено порядок управління якістю у ЗОЗ ПМД   та внесено відповідні зміни до порядку акредитації (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка, погодження та затвердження  акту МОЗ щодо порядку управління якістю у ЗОЗ ПМД

               

Частка (%)   працівників ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) які отримали навчання (тренінги) щодо управління якістю від загальної кількості працівників, що підлягали навчанню згідно з планом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій:

а) оплата навчання керівного складу ЦПМСД;

б) видатки пов’язані з відрядженнями

Планування та проведення навчання працівників ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) щодо управління якістю

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) у яких затверджено внутрішні розпорядчі документи щодо організації управління якістю (цільовий показник  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення та затвердження наказу по кожному ЗОЗ ПМД щодо організації управління якістю

Внесення змін до наказу МОЗ від 11.09.12 №866

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) у яких здійснюється моніторинг рівня задоволеності пацієнтів послугами ПМД (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, ресурси громадських організацій:

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців  ? проведення анкетування;

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів

г) моніторинг

Планування та реалізація заходів оцінювання рівня задоволеності пацієнтів послугами ПМД

               

Затверджено нормативний акт щодо порядку вибору лікаря ПМД (Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка, погодження та затвердження  наказу МОЗ щодо порядку вибору лікаря ПМД

               

МОЗ України розроблено та надано рекомендації (алгоритм)  впровадження механізму реалізації права пацієнта вибирати за змінювати лікаря, що надає ПМД (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Уточнення алгоритму дій закладу охорони здоров’я, лікаря що надає первинну медичну (медико-санітарну) допомогу і громадянина по реалізації права пацієнта на вибір лікаря що надає первинну медичну (медико-санітарну) допомогу

(тимчасова інструкція)

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) у яких затверджено план впровадження механізму реалізації права пацієнта вибирати за змінювати лікаря, що надає ПМД (відповідно до алгоритму, наданого МОЗ) (Цільове значення  ? «100%»)

Кошти місцевих бюджетів:

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) видатки на виготовлення інформаційних матеріалів (листівки, буклети, стенди)

в) виступи у ЗМІ (робочий час)

Розроблення та затвердження наказу по кожному ЗОЗ ПМД щодо плану впровадження механізму реалізації права пацієнта вибирати за змінювати лікаря, що надає ПМД

Проведення інформаційно-комунікаційних заходів

Виготовлення та поширення інформаційних матеріалів

Моніторинг (Внесення змін до наказу МОЗ від 11.09.12 №866)

               

Затверджено нормативний акт щодо оплати праці медичних працівників з урахуванням обсягів  і якості наданих послуг (кількість прикріплених пацієнтів) (Цільове значення ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення та затвердження постанови Кабінету Міністрів України

               

Законодавством передбачена обов’язковість формування спеціального (окремого) фонду оплати за якість наданої медичної допомоги: а) ефективність заходів вторинної профілактики  рівні користування населенням послугами ЕМД та ВМД); б) охоплення населення найважливішими  профілактичними заходами   та основні принципи розподілу цього фонду між працівниками ЗОЗ (лікарі та молодші спеціалісти з медичною освітою ПМД, керівний склад ЦПМСД та завідувачі амбулаторій)  

(Цільове значення  ? «Так»)

Адміністративний ресурс (координація ЦОВ)

Кошти державного бюджету:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

 

Розроблення та затвердження постанови Кабінету Міністрів України

               

Частка (%)   працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та ЦПМСД які отримали навчання (тренінги) новим методам оплати праці від загальної кількості таких працівників, що підлягали навчанню згідно з планом (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та/або кошти донорських організацій:

а) видатки на оплату навчання

б) видатки на відрядження

Планування та проведення навчання працівників фінансово-економічних та організаційно методичних (статистичних) служб органів охорони здоров’я та ЦПМСД які отримали навчання (тренінги) щодо застосування нових методів оплати праці

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) у бюджеті яких сформовано фонд економічного стимулювання якості ПМД та здійснюється оплата праці з урахуванням якості медичної допомоги (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного бюджету

Видатки на оплату праці виконавців (робочий час на планування)

Цільова субвенція

Кошти місцевих бюджетів

Планування та фінансування видатків на забезпечення економічного стимулювання якості ПМД

Внесення змін до наказу МОЗ від 11.09.12 №866

               

Затверджено технічне завданняна електронний реєстр пацієнтів та на комплексну

систему захисту інформації  (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та/або кошти донорських організацій

а) оплата договору про розробку технічного завдання

б) технічна допомога

Проведення  тендерної процедури на розробку технічного завданняна електронний реєстр пацієнтів та на комплексну

систему захисту інформації

               

Розроблено та ліцензовано програмне забезпечення щодо ведення  електронного реєстру пацієнтів та на комплекснусистему захисту інформації  (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та/або кошти донорських організацій

а) оплата договору про виготовлення програмного забезпечення

б) технічна допомога

Проведення  тендерної процедури на розробку програмного забезпечення щодо ведення  електронного реєстру пацієнтів та на комплекснусистему захисту інформації 

               

Частка (%) населення, інформація про яке введена до електронного реєстру пацієнтів (Цільове значення  ? 100%)

Кошти державного та місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Моніторинг формування реєстру пацієнтів

               

Розроблено та затверджено вимоги до програмного забезпечення, що має встановлюватись на робочих місцях  у підрозділах адміністративно-господарської служби ЦПМСД (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та та/або кошти донорських організацій:

а) оплата договору про розробку вимог;

б) технічна допомога.

Розробка вимог до програмного забезпечення, що має встановлюватись на робочих місцях  у підрозділах адміністративно-господарської служби ЦПМСД

               

Розроблено та затверджено вимоги до програмного забезпечення, що має встановлюватись на робочих місцях   лікарів ПМД та молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та/або кошти донорських організацій:

а) оплата договору про розробку вимог;

б) технічна допомога

Розробка вимог до програмного забезпечення, що має встановлюватись на робочих місцях   лікарів ПМД та молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД

               

Частка (%) ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) для яких розроблено проект інформатизації (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій:

видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації;

Розробка проектів інформацізації ЗОЗ ПМД

               

Частка (%) лікарів ПМД та молодших спеціалістів з медичною освітою ПМД, які забезпечені автоматизованим робочим місцем та мають на робочому місті доступ до професійної інформації та реєстру пацієнтів через мережу Internet (Цільове значення  ? 100% + 100%)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, державно-приватне партнерство:

а) придбання комп’ютерного та мережевого обладнання;

б) розробка та/або придбання програмного забезпечення

г) поточні видатки на оплату послуг провайдера

д) поточні видатки на обслуговування обладнання

е) поточні видатки на закупівлю платних ресурсів у Internet (доступ до баз даних)

Планування та фінансування видатків на інформатизацію ЗОЗ ПМД

Внесення змін до наказу МОЗ від 11.09.12 №866

               

Розроблено та затверджено комплекс методичних рекомендацій щодо організації функціонування шкіл здоров’я (репродуктивне здоров’я, цукровий діабет, астма, артеріальна гіпертензія тощо)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій 

а) видатки на оплату розробки методичних рекомендацій  

Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо організації функціонування шкіл здоров’я

               

Розроблено та затверджено комплекс методично-інформаційних матеріалів для використання у роботі шкіл здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій 

а) видатки на оплату розробки методично-інформаційних матеріалів

б) видатки на виготовлення методично-інформаційних матеріалів

Розробка та затвердження методично-інформаційних матеріалів

               

Частка (%) працівників ЗОЗ ПМД (ЦПМСД), що пройшли спеціальну підготовку з організації  шкіл здоров’я з числа тих, що підлягали такій підготовці (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій 

а) видатки на оплату праці (планування);

б) видатки на оплату навчання;

в) видатки на відрядження.

Проведення навчання

               

Частка ЗОЗ ПМД (ЦПМСД) де функціонують школи здоров’я та профілактики (хворих на цукровий діабет, астму, артеріальну гіпертензію тощо) (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій  

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) виготовлення інформаційних матеріалів;

в) оплата послуг професійних тренерів/педагогів 

Організація роботи шкіл здоров’я та профілактики

               

Затверджено нові кваліфікаційні характеристики лікаря загальної практики-сімейного лікаря, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка та затвердження кваліфікаційні характеристики лікаря загальної практики-сімейного лікаря

               

Внесено зміни до програми підготовки у інтернатурі лікаря загальної практики-сімейного лікаря з урахуванням кваліфікаційних характеристик, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка та затвердження оновленої програми підготовки у інтернатурі лікаря загальної практики-сімейного лікаря

               

Затверджено нові кваліфікаційні характеристики сестри медичної загальної практики-сімейної медицини, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка та затвердження сестри медичної загальної практики-сімейної медицини

               

Внесено зміни до програми підготовки сестри медичної загальної практики-сімейної медицини з урахуванням кваліфікаційних характеристик, що ґрунтуються на компетентісному підході (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розробка та затвердження оновленої програми підготовки сестри медичної загальної практики-сімейної медицини

               

Затверджено методичні рекомендації щодо організації безперервного професійного розвитку, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій медичного персоналу ЗП-СМ   (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та кошти донорських організацій:

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

видатки на проведення організаційних заходів;

Розробка та затвердження методичних рекомендацій

               

Розроблення та затвердження примірного положення про регіональний організаційно- методичний центр   безперервного професійного розвитку, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій медичного персоналу ЗП-СМ   (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення та затвердження примірного положення

               

Затверджено примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Розроблення та затвердження примірного положення

               

Затверджено примірний перелік оснащення територіального навчально-тренінгового центру сімейної медицини (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету

видатки на оплату праці виконавців (робочий час)

Розроблення та затвердження примірного переліку оснащення навчально-тренінгового центру сімейної медицини

               

У кожному регіоні затверджено регіональний план створення територіальних навчально-тренінгових центрів сімейної медицини (Цільове значення  ? 27)

Кошти місцевих бюджетів: видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

Планування створення навчально-тренінгових центрів сімейної медицини

               

Частка (%) ЦПМСД у яких створено навчально-тренінговий центр сімейної медицини (Цільове значення 80%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій  

а)  оплата розробки проектно-кошторисної документації

б) оплата ремонтно-будівельних робіт

в) закупівля оснащення 

Планування створення навчально-тренінгових центрів сімейної медицини

               

Розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів для застосування при проведенні навчання за програмою розширення компетенцій та ліквідації прогалин у знаннях (Цільове значення  ? «Так»)

Кошти державного бюджету та та/або кошти донорських організацій:

Оплата розробки навчально-методичних матеріалів

Розробка навчально-методичних матеріалів

               

Частка (%) медичних працівників ЗП-СМ які отримали підготовку за планом підвищення кваліфікації, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій від загальної кількості медичного персоналу ЗП-СМ (Цільове значення  ? 100%)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій :

а)  оплата освітніх послуг (тематичні вдосконалення, тренінги, дистанційне навчання);

б) фінансування видатків по відрядженням

Планування підвищення кваліфікації, ліквідації прогалин у знаннях та розширення компетенцій медичних працівників ЗП-СМ

               

Частка (%) медичних працівників ЗП-СМ які пройшли підготовку і отримали відповідні документи щодо розширення їх компетенцій в сфері боротьби з ВІЛ-СНІДом, туберкульозом,  охорони репродуктивного здоров’я та ін. від загальної кількості таких працівників за планом.   (Цільове значення ? 100% за кожним  напрямком)

Кошти місцевих бюджетів та кошти донорських організацій :

а)  оплата освітніх послуг (тематичні вдосконалення, тренінги, дистанційне навчання);

б) фінансування видатків по відрядженням;

в) моніторинг.

Проведення навчання за напрямками

               

Затверджена та реалізується національна програма інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ПМД на засадах сімейної медицини (виступи у ЗМІ, круглі столи, громадські слухання, інформаційні матеріали  ? плакати, листівки, буклети). (Цільове значення – «Так»)

Кошти державного бюджету, кошти донорських організацій, спонсорські внески, ресурси громадських організацій:

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) виготовлення інформаційних матеріалів та соціальної реклами;

в) видатки на організацію інформаційно-комунікаційних заходів (оренда приміщень, оргвидатки, реклама); 

г) підготовка спікерів;

д) оплата часу у ЗМІ.

Планування та реалізація на національному рівні програми інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ПМД на засадах сімейної медицини

               

У кожному регіоні затверджена та реалізується регіональна програма інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ПМД на засадах сімейної медицини (виступи у ЗМІ, круглі столи, громадські слухання, інформаційні матеріали  ? плакати, листівки, буклети) (Цільове значення – 27)

Кошти місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, спонсорські внески, ресурси громадських організацій:

а) видатки на оплату праці виконавців (робочий час);

б) видатки на розроблення методичних рекомендацій з організації інформаційно-комунікаційного забезпечення   

в) виготовлення інформаційних матеріалів та соціальної реклами;

г) видатки на організацію інформаційно комунікаційних заходів (оренда приміщень, оргвидатки, реклама); 

д) підготовка спікерів;

е) оплата часу у ЗМІ.

Планування та реалізація на регіональному рівні програми інформаційно-комунікаційного забезпечення реформування ПМД на засадах сімейної медицини

               

У кожному регіоні здійснюється моніторинг громадської думки щодо реформування/модернізації ПМД

(Цільове значення – 27)

Кошти державного та місцевих бюджетів, кошти донорських організацій, спонсорські внески, ресурси громадських організацій :

а) видатки на виготовлення анкет-опитувальників;

б) видатки на оплату праці виконавців  ? проведення анкетування;

в) видатки на обробку анкет та аналіз отриманих результатів;

г) видатки на оприлюднення результатів.

Затвердження акту МОЗ щодо моніторингу  громадської думки щодо реформування / модернізації ПМД

Розроблення та затвердження методичних матеріалів щодо організації моніторингу громадської думки (включно з примірною анкетою-опитувальником)

Проведення опитувань, обробка та аналіз результатів, оприлюднення результатів