Використання доказової терапії пов'язано з кращим прогнозом для пацієнтів з СН...

Результати міжнародного реєстру QUALIFY  показали, що дотримання міжнародних рекомендацій лікування і ведення пацієнтів пов’язано з кращим прогнозом у амбулаторних хворих з серцевою недостатністю зі зменшеною фракцією викиду.

Призначення доказової терапії у відповідних дозах, рекомендованих міжнародними рекомендаціями, є найбільш ефективним способом забезпечення оптимального лікуваанняпацієнта. Однак є дані, що свідчать про те, що значна частина пацієнтів з серцевою недостатністю (СН) не отримує показаного лікування. Наприклад, було зафіксовано, що тільки 27% пацієнтів отримує всі препаратиСН-терапії, для яких вони є необхідними, і що тільки 42% пацієнтів з СНотримують  інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту / блокатори рецепторів ангіотензину (ІАПФ / БРА), бета-блокатори і антагоністи рецепторів мінералкортикоїдів (АРМК).

У новому аналізі QUALIFYвизначався вплив прихильності лікарів до рекомендованих настанов стосовно класів препаратів і доз лікарських медикаментів при лікуванні СН, клінічнінаслідки якого було оцінено при 6-місячному спостереженні. 6669 пацієнтів з СН зі зменшеною фракцією викиду (HFrEF) були класифіковані:  хороша прихильність (23%), помірна прихильність (55%) або погане дотримання (22%) до 5 класів медикаментів (ІАПФ, БРА, бета-блокатори, АРМК і івабрадин).

Основні результати:

  • Пацієнти з хорошим показником прихильності мали більш високі показники фібриляції / тріпотіння передсердь (P <0,001), аорто-коронарне шунтування (P = 0,002), цукровий діабет (P <0,001 ), дисліпідемію (P <0,001), гіпертонічну хворобу в анамнезі (P <0,001), напади астми або ХОЗЛ (P <0,001), хронічне захворювання нирок (P <0,001), ≥ 3 супутніх захворювань (P <0,001) і вищий ІМТ ( Р <0,001), систолічний артеріальний тиск (САД, Р <0,001) і діастолічний артеріальний тиск (ДАТ, Р <0,001).
  • Значно більш висока частка пацієнтів з низьким показником прихильності мала в анамнезі онкопатологію (P = 0,043).
  • Середня фракція викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) була порівнянна по всіх групах прихильності (32,2%, 31,6% і 32,3%, відповідно, Р = 0,004).
  • У групі з поганим показником прихильності значно меншій кількості пацієнтів були призначені ІАПФ (P <0,001), бета-блокатори (P <0,001), АРМК (P <0,001), івабрадін (P <0,001), діуретики (P <0,001), антикоагулянти (Р <0,001) і статини (Р <0,001).
  • За винятком бета-блокаторів, у пацієнтів в групі хорошоїприхильності були найвищі рівні призначень для вищевказаних класів ліків. Бета-блокатори найчастіше призначалися в групі помірної прихильності.
  • Спостерігалася також тенденція до більш широкого використання допоміжних кардіологічних пристроїв у пацієнтів в групі хорошої прихильності, причому значно більше число пацієнтів мали імплантовані кардиовертер-дефібрилятори (Р = 0,001).
  • Хороший показник прихильності на вихідному рівні послідовно асоціювався з кращими клінічними результатами після 6-місячного спостереження в порівнянні із середнім або низьким показниками прихильності.
  • Погана прихильність до терапії була пов'язана із значно вищою смертністю від усіх причин у порівнянні з хорошим показником прихильності (HR 2,21, 95% ДІ: 1,42-3,44, P = 0,001).
  • Погана прихильність до терапіїтакож була пов'язана із значно вищою серцево-судинною смертністю (HR 2,27, 95% ДІ: 1,36-3,77, P = 0,003), СН-смертність (HR 2,26, 95% ДІ: 1,21-4,2, P = 0,032), Комбінована госпіталізація СН або СН-смерть (HR 1.26, 95% CI: 1.08-1.71, P = 0.024) і госпіталізація через серцево–судинну патологію або серцево-судинною смертсерцево-судинною смерть (HR 1, 35, 95% CI: 1,08-1,69, P = 0,013).
  • Спостерігалася тенденція між поганим показником прихильності і госпіталізацію через СН (HR 1,32, 95% ДІ: 1,04-1,68).

Науковцями зроблений висновой, що гарне дотримання лікарями рекомендацій по лікуванню СН, зокрема призначення ІАПФ/БРА, бета-блокаторів, АРМК і івабрадину, в дозах щонайменше 50% від рекомендованих, пов'язане з поліпшенням середньострокових клінічних результатів. Ці результати підтверджують повне виконання рекомендацій в клінічній практиці і показують, що показники ефективності якості для СН в лікарнях або системах охорони здоров'я повинні включати глобальне використання всіх рекомендованих ліків і та дотримання рекомендованих  доз.

Літературні посилання знаходяться в редакції Webmedfamily.org