Програма SCCA.... В сучасних американських рекомендаціях рекомендується спільно приймати рішення (СПР) щодо призначення статинів для профілактики серцево-судинних подій у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком. У новому дослідження науковці прагнули розробити інструментарій для полегшення СПР, так званий документ «Допомога при виборі статинів» (SCCA).

Дослідники провели багаторівневі і змішані методи (опитування, співбесіда, спостереження, фокус-група) характеристики 3 систем охорони здоров'я (n = 86, 84 і 26 лікарів первинної медичної допомоги), і оцінки їх відношення до майбутнього впровадження SCCA. Спеціалісти у своєму аналізі об'єднали дані з області кінцевих результатів реалізації ( доцільність, доречність і прийнятність) та охарактеризували і класифікували роботу, виконану для реалізації SCCA. У дослідженні використовувалося: опитування лікарів, щомісячні звіти Google Analytic про використання SCCA за IP-адресою системи охорони здоров'я в цілому та відповідно до кількості лікарів первинної медичної допомоги і оцінку зусиль зацікавлених сторін щодо впливу на результати через 6 і 18 місяців. Після оцінки типів і впливу роботи науковці розробили багатокомпонентний інструментарій.

На початковому етапі всі три контексти відрізнялися щодо здійсненності, прийнятності та доцільності реалізації. Робота по впровадженню цього інструменту SCCA була розподілена складним і взаємозалежним чином для оптимізації цих областей. Отримана програма включає самооцінку, призначену для того, щоб виявляти зацікавлені сторони при розгляді ранньої роботи по впровадженню SCCA; вебінари, керівництва по інтеграції, відео-демонстрації і керівництво для команди розробників, націлені на підтримку цієї роботи.

Внаслідок проведеного аналізу науковцям вдалося розробили багатокомпонентну програму для полегшення розширення і поширення прихильності до статинотерапії в клінічних умовах.

Літературні посилання знаходяться в редакціїWebmedfamily.org