Ukrainian Primary Care Cardiovascular Association

WebMedFamily.Org

Электронный научно-популярный журнал про семейную медицину

Видео-лекции по семейной медицине

Міщенко Лариса Анатоліївна,

д.м.н., ст.н. співробітник ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України

Андрєєва Галина Леонтіївна,

доцент, к.м.н. 


Давидова Ірина Володимирівна,

к.м.н., доцент кафедри кардіології

НМАПО імені П.Л.Шупика


Грубяк Ліліана Мирославівна,

к.м.н., асистент кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика


Долженко Марина Миколаївна,

д.м.н, професор, завідувач кафедри кардіології НМАПО імені П.Л. Шупика

Вадим Вус,

серифіцирований тренер МОЗ - лікар сімейної медицини загальноі практики